Ny i rollen som tillidsrepræsentant

Tillykke med dit valg som tillidsrepræsentant. Dine kolleger har valgt dig og givet dig mandat til at repræsentere dem og forhandle om fx løn og ansættelsesvilkår på deres vegne - det er en tillidserklæring og et stort klap på skulderen.
Særligt for tillidsvalgte

FOA hjælper dig i gang med dit nye tillidshverv

Det er FOAs ansvar at hjælpe dig godt i gang med dit nye tillidshverv. FOA hjælper dig med at finde ud af, hvordan du kan støtte dine kollegaer, når de søger svar og hjælp på spørgsmål om fx løn- eller arbejdsforhold.

FOA tilbyder dig grunduddannelse og hjælper dig med at afklare, hvilke opgaver du skal løse.

Som et led i at komme godt i gang med dit tillidshverv, tilbyder FOA dig en grunduddannelse. Efter endt grunduddannelse vil din lokale FOA-fagforening kalde dig til samtale, hvor I i fællesskab laver en aftale om, hvilke opgaver du skal varetage og hvilken videre uddannelse, du har brug for for at kunne varetage dine opgaver.

Sådan en aftale kaldes for en TR–aftale.

Du er sikret relevant kompetenceudvikling og uddannelse med TR-løftet

Din TR-aftale er en del af det, FOA kalder TR-løftet. TR-løftet er FOAs fem løfter til alle tillidsrepræsentanter. TR-løftet sikrer, at kompetenceudvikling og uddannelse både er en rettighed og en pligt. Med TR-løftet er du sikker på at blive klædt godt på til at varetage de opgaver, du påtager dig.

Du skal føle dig godt tilpas med de opgaver du løser

Det er vigtigt, at du føler dig godt tilpas med de opgaver, du siger ja til at løse. Derfor er det dit ansvar at sige til og fra i forhold til, hvilke opgaver du mener, du kan varetage samt hvad du har brug for, for at kunne varetage opgaverne. Husk at det ikke forventes af dig, at du kan det hele som nyvalgt.