Særligt til tillidsvalgte

TR-aftalen - din aftale om opgaver og udviklingsmål

TR-aftalen er din individuelle aftale om dine opgaver og udviklingsmål, som du indgår med din FOA-afdeling. 

TR-aftalen er moralsk forpligtende men ikke juridisk bindende

TR-aftalen er et fælles papir mellem dig og din FOA-afdeling, som er moralsk forpligtende men ikke juridisk bindende. Som tillidsrepræsentant er du frivillig og valgt af dine kolleger til at handle på deres vegne. Aftalen kan derfor ikke sammenlignes med en ansættelseskontrakt eller andre juridiske dokumenter.

TR-aftalen kan indgås på forskellige tidspunkter i dit forløb som tillidsrepræsentant. FOA tilstræber, at den indgås så tidligt som muligt. Aftalen har en varighed på 2-3 år.

Sådan indgås din TR-aftale

Forud for indgåelsen af TR-aftalen afholdes en samtale mellem dig og din FOA-afdeling. Samtalen gennemføres individuelt eller gruppevis. 

Til samtalen bliver der taget udgangspunkt de tre dele som TR-aftalen består af:  

1. Aftale om dine nuværende opgaver 
Her er fokus især på, hvilke konkrete behov kollegerne har på din arbejdsplads, hvilke opgaver er det derfor mest relevant, at du har ansvaret for, enten alene eller med støtte fra FOA? hvilke forventninger har du til os og afdelingen til dig?

2. Aftale om dine kommende opgaver 
Opgaver som du ikke føler dig klar til at løse lige nu, men som du gerne vil blive i stand til at løse inde for aftaleperioden (typisk 2-3 år). 

3. Aftale om dine udviklingsmål
Ved samtalen aftales en række forbedringspunkter på de enkelte opgaver, du har som TR. Et antal af opgaverne får du mulighed for at prioritere læring inden for. Din udvikling styres efter de aftalte udviklingsmål. Du vil løbende modtage tilbud fra din FOA-afdeling om læringsaktiviteter, der kan bidrage til at planen indfries. Læringsaktiviteter kan f.eks. være kurser, mentorordning, konferencer eller netværk med andre TR.  

Dine TR-vilkår er også en del af din TR-aftale 

TR-aftalen indeholder også et afsnit om dine vilkår som tillidsrepræsentant på arbejdspladsen – som de er aftalt med din arbejdsplads. Det gælder især tid (frikøb, løntillæg) og faciliteter (pc'er, kontor mm). 

Hvis du allerede har en TR-aftale

Hvis du allerede har indgået en TR-aftale med din FOA-afdeling, kan du printe den her på foa.dk. 

Du kan også redigere i de opgaver, du aftalte til TR-samtalen at ville løse på sigt. 

Du kan også markere, hvis du mener at have indfriet et eller flere udviklingsmål.

Gå til Din TR-aftale (du skal logge på for at se din TR-aftale)