Oprettelse af et SU

Se her, hvordan du kan være med til at oprette et SU, og hvordan det skal sammensættes.

Hvis et flertal af medarbejderne - eller arbejdsgiveren - foreslår det, skal der oprettes et SU, når virksomheden beskæftiger 35 ansatte eller derover. 
Udover kravet om 35 ansatte eller derover, er det også et krav at de ansatte skal være indenfor samme geografiske område og enhed.

Citationstegn

Eksempel

En plejevirksomhed under frit valg beskæftiger mere end 35 medarbejdere på landsplan. Denne virksomhed har imidlertid medarbejdere fordelt på virksomheder i Østjylland og på Sjælland, typisk med en lokal leder/arbejdsgiver i hver geografisk enhed. Hvis der er 35 medarbejdere eller mere i en sådan enhed kan de oprette et SU på forslag enten fra medarbejderne eller fra arbejdsgiver.

Hvis én af parterne i en sådan virksomhed ønsker et SU, skal det oprettes. Men hvis ingen af parterne ønsker det, er det ikke påkrævet. I dette tilfælde, skal der dog anvendes samarbejdsformer som ovenfor beskrevet. Det kan f.eks. ske ved at der jævnligt afholdes orienteringsmøder mellem ledelse og ansatte.

Oprettelse af et SU skal meddeles til Samarbejdsnævnets sekretariat. Det er en god ide at meddele det i en fælles henvendelse fra arbejdsgiver og TR.

Hjælp til oprettelse af SU og vejledning om samarbejde

Henvend jer til en af konsulenterne i sekretariatets konsulenttjeneste. Her kan I også få råd og vejledning om hvordan I får oprettet et SU. Konsulenttjenesten yder bistand til både TR og ledelse i alle samarbejdsspørgsmål.

Samarbejdsnævnets sekretariat

Kontaktoplysninger

Antal repræsentanter i SU

Antallet af repræsentanter der skal sidde i samarbejdsudvalget afhænger af antallet af ansatte i virksomheden.

Ved 35-50 ansatte: 2 arbejdsgiverrepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter

Ved 51-100 ansatte: 3 arbejdsgiverrepræsentanter og 3 medarbejderrepræsentanter

Ved 101-200 ansatte: 4 arbejdsgiverrepræsentanter og 4 medarbejderrepræsentanter

Ved 201-500 ansatte: 5 arbejdsgiverrepræsentanter og 5 medarbejderrepræsentanter

Over 500 ansatte: 6 arbejdsgiverrepræsentanter og 6 medarbejderrepræsentanter

I virksomheder, hvor der er mere end 100 ansatte, kan antallet af repræsentanter, efter aftale, forøges. Der kan højest vælges en stedfortræder pr medlem i Samarbejdsudvalget.