Særligt til tillidsvalgte

Lobbyisme

Lobbyisme lyder måske som noget med slipsemænd i Bruxelles. Men det kan også bare betyde uformelle kontakter. Altså kontakt, der ikke er formelle møder og forhandlinger, som man har ret til, men uformelle snakke uden en dagsorden og et referat.

Der kan godt være lidt flydende grænser til det formelle. F.eks. anmoder man ofte ikke formelt om en forhandling, men spørger bare, om man ikke lige kan mødes. Det kan være en fordel at man kan tale mere frit, når man mødes uformelt, hvis man har en god og tillidsfuld relation. Men hvis man gerne vil have et referat, man kan bruge i andre sammenhænge, er det bedre med et formelt møde. Se forhandling.

Lobbyisme har den fordel, at man hurtigt kan komme i dialog. Man kan snakke om ting, som ikke er klar til at blive behandlet formelt endnu.

Analyser dine kontakter

Prøv at skabe jer overblik over hvilke kontakter I har.

Skriv en liste med alle de personer og interessenter, der har indflydelse på det I gerne vil påvirke. Det kan være forvaltningsfolk, chefer og politikere i jeres kommune eller region. Det kan også være andre vigtige meningsdannere.

Overvej hvilke adgange I har til hver enkelt.

Måske har I møder med vedkommende. Måske har I private relationer. Nogle gange kan adgangen være indirekte. Det vil sige, at I har adgang til nogen, som igen har adgang til andre.

Byg kontakterne op

Det kan være en god idé systematisk at opbygge relationer til dem, der er tæt placeret på de beslutninger, man har interesse i. Især hvis du er fællestillidsrepræsentant eller sidder i et overordnet MED-udvalg er det vigtigt, at du har kontakt til beslutningstagerne på et mere overordnet niveau.

Prøv at tænke på hvad du har at give disse mennesker. Har du informationer eller viden, som de kan have interesse i? Uformelle relationer fungerer bedst hvis de er gensidige.

Brug kontakterne

Kontakterne kan bruges på flere måder:

  • I kan få informationer fra dem. Hvilke beslutninger er på vej?
  • I kan prøve at påvirke deres holdninger med argumentation og dokumentation. Se FOAs guide til god dokumentation.
  • I kan tilbyde dem opbakning til gennemførelsen af beslutningerne, hvis beslutningerne bliver acceptable. (Det kræver at I har kollegernes opbakning og ved hvad I kan få dem til at bakke op om)
  • Hvis kontakterne i forvejen er på jeres side, kan I prøve at klæde dem på med viden og argumenter. Så kan de bedre fremme jeres sag. 
    Se også FOAs guide til god dokumentation.