Særligt til tillidsvalgte

Lønindplacering ved nyansættelse

Som tillidsrepræsentant er det en af dine vigtigste opgaver at sikre, at nyansatte kolleger får den rigtige løn fra starten. Lønnen bør naturligvis afspejle de kompetencer og erfaringer, medarbejderen kommer med og de opgaver, vedkommende skal udføre.

Det skal aftales mellem dig og din lokale FOA-fagforening, om du har kompetencen til at indgå aftaler på vegne af dine kolleger.

Lønaftaler skal indgås skriftligt, og der skal i hvert enkelt tilfælde tages stilling til om lønelementerne er varige, eller om - og på hvilke vilkår - de kan opsiges.

​Vær opmærksom i forbindelse med ansættelsen

​Det er ved ansættelsen, at du som tillidsrepræsentant har den bedste mulighed for at sikre den ansatte en ordentlig løn. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at have en tæt kontakt med kollegaen undervejs i dette forløb.

Hvis du deltager i ansættelsessamtalen, har du bedst mulighed for at sikre dig indflydelse.

Hvis du ikke deltager i ansættelsessamtalen, skal du tage kontakt til din nye kollega hurtigst muligt. Helst inden han/hun starter, så den nye kollega kender løn og ansættelsesforhold inden ansættelsen, og derved kan bestemme sig til, om hun vil sige ja til stillingen. Hvis det ikke er muligt, at kontakte den nye kollega, inden hun tiltræder, skal du gøre det hurtigst muligt efter hun er tiltrådt.

Kig ansættelsesbrevet igennem for den nye kollega

Du skal spørge den ny kollega, om hun har fået sit ansættelsesbrev/lønaftale og tilbyde af se det igennem for at sikre, at alt er som det skal være. Vær opmærksom på, hvad I har søgt i stillingsannoncen og se om lønnen modsvarer de krav, der bliver efterspurgt.

Hvis ansættelsesbrevet ikke afspejler det, som den nye kollega mener, der blev aftalt, skal du straks gå til lederen. Eller til din lokale FOA-fagforening, som så skal tage kontakt til lederen.
Vær opmærksom på, om kollegaen er indplaceret korrekt i forhold til overenskomsten under den rigtige stillingsbetegnelse og på det aftalte timetal.

Det er en god idé at lønforhandle i forbindelse med alle nyansættelser. Du kan bruge de aftaler, der bliver lavet for den nye kollega, som løftestang til at få løftet andre kolleger.

Tal med din nye kollega om erfaringer og kompetencer

Lønnen bør naturligvis afspejle de kompetencer og erfaringer, medarbejderen kommer med og de opgaver, som vedkommende skal udføre. Selv hvis det er kollegaens første job i faget, kan hun have erfaringer eller kompetencer fra tidligere, som kan være relevante for det nye job og som derfor bør udløse en højere løn.

Tjek de lokale lønaftaler

Der kan være indgået en lokal forhåndsaftale om funktioner og kvalifikationer, som kan udløse et tillæg til den nye medarbejder. Find de lokale aftaler, der gælder for din arbejdsplads. Spørg eventuelt din lokale FOA-fagforening om hjælp.

Sørg for at lønaftalen bliver underskrevet

Når der er opnået enighed om en lønaftale for den nye medarbejder, skal du sikre dig, at lønaftalen bliver underskrevet.

Det er FOA-fagforeningen, der tager stilling til, hvem der underskriver aftalerne. Det vil fremgå af din TR-aftale med fagforeningen, om du er berettiget til at underskrive for FOA, eller om aftalen skal sendes til fagforeningen til underskrift.

Hvad sker der, hvis der ikke kan opnås enighed om lønnen?

Hvis ikke tilbuddet fra lederen er godt nok i forhold til kollegaens kompetencer og de opgaver vedkommende skal løse, skal du IKKE underskrive en aftale! Du er ikke forpligtet til at underskrive en lønaftale, som du eller kollegaen ikke er tilfreds med. Hvis I ikke kan blive enige, må I lave et uenighedsreferat, hvorefter du må inddrage FOA-fagforeningen i det videre forløb.

E-læring

Er din kollega korrekt lønindplaceret?

Gennemgå e-læringsmaterialet, og se hvor god du er til at finde fejl i dine kollegers lønsedler.
E-læring: Er din kollega korrekt lønindplaceret?