Peermedarbejdere - en ny type kollega

Peer-medarbejdere i Psykiatrien kan tilbyde støtte til patienter, der er i behandling under indlæggelse eller ambulante forløb. Det foregår ved individuelle samtaler eller i recovery-grupper. I ovenstående video kan du høre mere om, hvad en Peer-medarbejder er.

Under individuelle samtaler med en peer-medarbejder får patienten mulighed for at tale om indlæggelse, udskrivelse, recovery-behandlingen eller andet, der fylder. Det gør ofte en særlig forskel at tale med en medarbejder, der selv har gennemlevet en recovery-proces og har erfaring med at komme sig fra psykisk sygdom.

En peer bliver ansat efter FOA’s overenskomst for peer-medarbejdere. Derudover er der mulighed for individuelle tillæg, hvis man har særlige kompetencer.
Du kan finde mere om peer-medarbejderes ansættelsesforhold protokollat 5 i overenskomsten for social- og sundhedshjælpere på det regionale område.