Særligt til tillidsvalgte

Standsning af farligt arbejde - rollen som tillidsvalgt

Hvis du eller du dine kolleger udsættes for akut fare i forbindelse med jeres arbejde, eller hvis I føler jer truet på liv og helbred, har I ret til at beskytte jer selv og standse arbejdet. Og som tillidsvalgt kan du have en særlig rolle, hvis I vælger at stoppe arbejdet.

AMR's rolle og opgaver ved arbejdsstandsning

Som AMR kan du både stå i en situation, hvor du skal vurdere om noget arbejde er for farligt til at fortsætte, men du skal også hjælpe og støtte kolleger, som har vurderet, at arbejdet er for farligt at udføre og derfor har standset det.

I følge ’Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed’ er det som udgangspunkt arbejdsmiljøgruppen der skal vurdere, om arbejdet er så farligt, at det skal standses.

Men som AMR kan man også komme til at skulle varetage arbejdsmiljøgruppens arbejde, hvis ledelsen ikke er til stede. Det betyder, at AMR - på vegne at kollegerne - også kan komme ud for at skulle vurdere, om man skal standse arbejdet, fordi en opgave er for farlig at udføre.

Hvis en kollega har standset arbejdet skal AMR:

  • Dokumentere hvorfor situationen var farlig, og hvorfor truslen var alvorlig og akut, så arbejdet måtte standses: Skriv ned og tag også gerne fotos (fx af smadret inventar eller andet)
  • Orientere ledelsen om arbejdsstandsningen
  • Kontakte din FOA-afdeling og din TR-kollega så hurtigt som muligt
  • Fortæl dine kolleger om ovenstående, og at de skal tage kontakt til TR eller FOA-afdelingen, hvis der skulle opstå farlige situationer på tidspunkter, hvor det ikke er muligt at få fat på dig.

Opfølgning - når arbejdet har været standset, skal AMR:

Som arbejdsmiljørepræsentant er det også din opgave at sørge for at eventuelle tilfælde af arbejdsstandsning efterfølgende bliver taget op i arbejdsmiljøgruppen og i MED/SU, så man kan træffe foranstaltninger og forebygge, at den farlige situation opstår igen.

 

TR's rolle og opgaver ved arbejdsstandsning

Som TR skal du sørge for et tæt samarbejde med AMR, hvis arbejdet er blevet standset pga. akut fare for liv og helbred.

Hvis en kollega har standset arbejdet skal TR: 

  • Støtte og hjælpe den kollega, der har været udsat for episoden
  • Eventuelt hjælpe medlemmet med at dokumentere hændelsen
  • Hjælpe din kollega med at skrive en mail til ledelsen der beskriver episoden
  • Orientere AMR om situationen, hvis AMR ikke allerede er involveret
  • Sørge for at involvere jeres FOA-afdeling

Opfølgning - når arbejdet har været standset skal TR:

Som tillidsrepræsentant er det også din opgave at sørge for at tilfælde af arbejdsstandsning efterfølgende bliver taget op i MED/SU, så man kan træffe foranstaltninger og forebygge at den farlige situation opstår igen.

Hvornår har I ret til at standse arbejdet?

Hvis der opstår en arbejdsskade som følge af farligt arbejde

Hvis uheldet er ude, og du eller en kollega kommer til skade som følge af en farlig arbejdssituation, er det vigtigt at få dokumenteret hændelsen. God dokumentation af hændelsen kan få afgørende betydning for, hvilken erstatning du har ret til i forbindelse med en evt. arbejdsskadesag.

En arbejdsskadesag kan være mange år undervejs, og det kan med tiden være svært at huske, hvad der egentlig skete. Hvis du eller en kollega er kommet til skade, skal I derfor sørge for at få taget billeder af ulykkesstedet og dine skader fx med mobiltelefonen. I skal også skrive hændelsesforløbet ned så nøjagtigt som muligt. Hvis der var vidner til stede, da hændelsen fandt sted, er det vigtigt, at de også skriver deres forklaring ned med deres navne og telefonnumre på.

Har du eller andre klaget til ledelsen over de farlige forhold allerede inden skaden skete, eller kendte ledelsen til de farlige forhold, er det også vigtigt at få dokumenteret det. Alt dette kan anvendes som dokumentation i sagen og er med til at sikre, at du eller dine kolleger får den rigtige erstatning.

Læs mere om den tillidsvalgtes rolle ved anmeldelse af arbejdsskader