Særligt til tillidsvalgte

Tjekliste til vurdering af farligt arbejde

På denne side kan I hente en tjekliste, som I kan bruge til at få overblik over, om I bør foretage tiltag i forhold til forebyggelse, håndtering og opfølgning på vold og trusler på jeres arbejdsplads.

Vold - og trusler om vold er et problem på mange FOA-arbejdspladser. Og selv mindre episoder skal tages alvorligt, da de kan være sundhedsskadelige, hvis man udsættes for dem gentagne gange gennem længere tid. Derfor skal alle typer af arbejdsrelateret vold og trusler identificeres, tages alvorligt og forebygges.

Hent denne tjekliste og få stillet skarpt på, hvor god jeres arbejdsplads er til at agere og reagere i forhold til vold og trusler, og hvor I evt. bør sætte ind med forebyggende indsatser.

Hent tjekliste

Sådan bruger I tjeklisten

Det er ikke meningen, at alle kolleger skal udfylde et skema på egen hånd. Derimod bør arbejdsmiljøgruppen, TR/AMR eller FOA-afdelingen inddrage og høre så mange kolleger som muligt for at få et retvisende billede af, om der er områder, der skal kigges nærmere på. Nedenstående er oplistet en række situationer, hvor det er oplagt at gennemgå tjeklisten og få kigget på arbejdspladsens forebyggelses- og sikkerhedsniveau i forhold til vold og trusler:

Arbejdsmiljøgruppen kan gennemgå listen:

  • i forbindelse med Arbejdspladsvurderingen (APV)
  • som forberedelse til den årlige arbejdsmiljødrøftelse
  • som udgangspunkt for dialog og handling i arbejdsmiljøgrupper, TRIO og MED-udvalg
  • som udgangspunkt for temadrøftelse i MED-udvalg og på personalemøder
  • ved besøg fra Arbejdstilsynet

TR eller AMR kan gennemgå listen:

  • fx på et personalemøde. På den måde kan I få hørt så mange kolleger som overhovedet muligt.

FOA-afdelingen kan gennemgå listen:

  • fx i forbindelse med arbejdspladsbesøg

Hvornår bør I igangsætte forebyggende indsatser?

Hvis blot én kollega svarer 'Nej' til ét spørgsmål i tjeklisten (fx om alle kender indholdet af arbejdspladsens beredskabsplan), så betyder det, at der er svaret 'nej' til spørgsmålet. Dette betyder, at det skal besluttes, hvordan man kommer videre med problemstillingen.
Dvs. at selvom et flertal på arbejdspladsen svarer 'Ja' til et spørgsmål i tjeklisten, så betyder det ikke, at der nødvendigvis er svaret 'Ja' for hele arbejdspladsen.

Kom godt i gang med forebyggende indsatser

Hvis I vurderer, at der er områder, der trænger til at blive kigget på så få hjælp og inspiration her på foa.dk til at få lavet gode aftaler og retningslinjer for forebyggelse, håndtering og opfølgning på vold og trusler.

Hjælp til forebyggelse af vold og trusler

Hjælp til håndtering og opfølgning på vold og trusler