Særligt til tillidsvalgte

Forebyg vold og trusler om vold - din rolle som tillidsvalgt

Du har som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) til opgave at arbejde for, at der ikke opstår episoder med vold eller trusler om vold på arbejdspladsen. Den opgave løfter du sammen med din leder og også gerne tillidsrepræsentanten (TR).

Det er din leder, der har ansvaret for, at ingen ansatte udsættes for vold eller trusler om vold. Lederen skal sørge for, at der er lavet de rette forebyggelsestiltag, og at der er udarbejdet retningslinjer eller politikker for forebyggelse og håndtering af vold og trusler om vold.

Hvis der alligevel opstår episoder med vold eller trusler om vold, så er det din leders ansvar at tage hånd om det.

Men som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) har du en opgave med at arbejde for, at der ikke opstår episoder med vold eller trusler om vold. Den opgave skal du udføre i samarbejde med din leder og gerne TR (for eksempel i TRIO).

Hvis der alligevel opstår situationer med vold eller trusler, skal du være med til at håndtere det – igen i samarbejde med ledelsen og gerne TR. Læs mere om hvordan her på siden.

Arbejdet med at forebygge, håndtere og følge op på vold og trusler foregår både i MED/SU/AMO og på arbejdspladsen.

 

Forebyggelse af vold og trusler om vold – det skal I gøre i MED/SU/AMO

Helt overordnet er din rolle og opgave som AMR at være med til at udmønte de retningslinjer og principper omkring forebyggelse og håndtering af vold og trusler om vold, der er besluttet enten i MED (det offentlige område) eller SU/AMO (det private område).

Mere hjælp til opgaven