Særligt til tillidsvalgte

En kollega er blevet udsat for vold eller trusler om vold – din rolle som tillidsvalgt

Hvis der opstår episoder med vold eller trusler om vold på arbejdspladsen, så er det din leders ansvar at tage hånd om det. Men du bør som AMR være med i håndteringen, og TR bør også inddrages.

Det er din leder, der har ansvaret for, at ingen ansatte udsættes for vold eller trusler om vold. Han eller hun skal sørge for, at der er lavet de rette forebyggelsestiltag, og at der er udarbejdet retningslinjer eller politikker for forebyggelse og håndtering af vold og trusler om vold. 

Hvis der alligevel opstår episoder med vold eller trusler om vold, så er det din leders ansvar at tage hånd om det. Men du bør som AMR være med i håndteringen, og TR bør også inddrages.

Arbejdet med at forebygge, håndtere og følge op på vold og trusler foregår både i MED/SU/AMO og på arbejdspladsen.

Hvornår er der tale om vold?

Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold og definerer vold således:

  • Fysisk vold, er aktivt påført vold, for eksempel slag, spark, bid, kvælningsforsøg, knivstik.
  • Psykisk vold, er for eksempel verbale trusler, truende adfærd, systematisk fornedrelse, ydmygelse og lignende. 

Volden kan være rettet direkte mod medarbejderen eller indirekte mod familie, venner eller andre nærtstående personer. Mobning, der udføres af klienter, kunder eller borgere, opfattes også som vold.

Klik her for at gå til arbejdstilsynets vejledning om vold

Kan man tale om en bagatelgrænse i forbindelse med vold?

Nej - man kan ikke tale om en bagatelgrænse i forbindelse med vold. Man kan skelne mellem voldens karakter og offerets reaktion.

Det kan godt være, at skub eller verbal nedgørelse ikke gør så meget de første gange, men pludselig bliver det for meget, og skaden kan være stor. Derfor skal også umiddelbar mindre skadelig vold og trusler tages alvorligt og søges forbygget og forhindret.

Vold på arbejdspladsen er altså alle overgreb - både psykiske og fysiske. Bliver man spyttet på eller slået af en dement, der ikke kan finde anden måde at reagere på, er der også tale om vold.

AMR’s rolle og opgaver, hvis en kollega udsættes for vold eller trusler