Særligt til tillidsvalgte

Vold og trusler om vold - din rolle som tillidsvalgt

Som tillidsrepræsentant (TR) og arbejdsmiljørepræsentant (AMR) skal du være med til at forebygge vold og trusler om vold, men du skal også hjælpe og støtte, hvis en kollega bliver udsat for det.

Du skal med andre ord være med til at sikre, at regler og retningslinjer omkring vold og trusler bliver overholdt på arbejdspladsen.