Særligt til tillidsvalgte

Eksempler på farligt arbejde

Fiktive eksempler på arbejdssituationer, der kan indebære en akut risiko for liv og helbred.

Eksempel 1:

En beboer går forbi dig og råber, at han vil slå dig ihjel. Han siger, han vil stikke dig med sin kniv og går ind i sin egen bolig, hvor du kan høre, at der bliver skreget og kastet med møbler. Du er alene på nattevagt, du har en alarm, men du har ikke mulighed for at få kontakt med andre kolleger – hvad gør du?

At arbejde alene uden visuel eller auditiv kontakt til kolleger, når du har at gøre med en udadreagerende beboer, der har truet dig på livet, kan som udgangspunkt udgøre en akut risiko for din sikkerhed. Derfor kunne du efter en konkret vurdering standse arbejdet.


Eksempel 2:

Du kører alene med beboerne på tur i minibus. En af beboerne har tidligere startet slåskamp med en anden beboer, mens I kørte. Han har også tidligere grebet fat i en kollega, som måtte lave katastrofeopbremsning. I har påpeget overfor ledelsen, at det er uforsvarligt at køre alene, men I får at vide, at der ikke er mulighed for at køre to personaler ad gangen. Nu skal du på tur igen – alene. Hvad gør du?

At køre i bil alene med en beboer, der tidligere har været udadreagerende og næsten forårsaget en ulykke, kan som udgangspunkt udgøre en akut risiko for din sikkerhed. Derfor kunne du efter en konkret vurdering standse arbejdet.