Særligt til tillidsvalgte

Lange vagter - din rolle som tillidsvalgt

Som TR/AMR skal du inddrages, når jeres vagtlængder skal tilrettelægges. Hensigtsmæssig tilrettelæggelse af vagternes længde og arbejde i lange vagter er nemlig afgørende for dit og dine kollegers helbred og velbefindende. 

At arbejde i lange vagter kan udgøre en risiko for medlemmernes sikkerhed og sundhed.

Det har stor betydning for risikoen, hvad arbejdet består i, om arbejdet i lange vagter foregår om natten eller som skiftende vagter.