Særligt til tillidsvalgte

Helbred og lange vagter - rollen som tillidsvalgt

Der er fundet nogle sammenhænge mellem helbred og arbejde i lange vagter. Vær dog opmærksom på, at resultaterne til dels peger i hver sin retning. 

Generelt helbred

Forskningen viser, at hvorvidt ansatte trives med lange vagter afhænger af, hvem man er og af omstændighederne. Det afhænger eksempelvis af, hvilke typer arbejdsopgaver, man skal løse, hvor travlt man har, og hvor lange pauser man har. Det ser ud til, at lange vagter belaster ældre mennesker mere end yngre mennesker.

Arbejdsbetingede påvirkninger i længere tid af gangen

 Lange vagter betyder også, at man udsættes for eventuelle arbejdsbetingede påvirkninger i længere tid ad gangen. Et eksempel er, hvis man har tungt fysisk arbejde, så har man en større belastning i løbet af en 12-timers vagt. Desuden har man kortere tid til at hvile og genopbygge muskler og sener. 

Træthed

Man bliver også mere træt, når man arbejder i 12 timer i træk, end når man arbejder i 8 timer. Her er det vigtigt at huske på, at det ikke kun gælder, når man er på arbejde. Det gælder også, hvis man kører hjem i bil, fx efter en 12-timers vagt. 

Der er dog også undersøgelser som finder, at det generelle helbred forbedres ved skift fra 8-timers til 12-timers vagter, og at der kan være en positiv effekt på søvnkvalitet og søvnlængde. 

Arbejdsulykker 

Efter 9 timers arbejde stiger ulykkesrisikoen og risikoen for at lave fejl. Forsøg i laboratorier viser, at hvis man har været vågen i 17 til 19 timer i træk bliver reaktionsevnen dårligere. Det svarer til, at man har en alkoholpromille i blodet på cirka 0,5.

En stor amerikansk undersøgelse har vist, at dem som arbejder mindst 12 timer om dagen har 37 % forøget risiko for arbejdsulykker. Nogle forskere fraråder, at man placerer arbejdsopgaver, som kræver fejlfrihed i slutningen af en 12-timers vagt.

Risiko for vold

Voldsrisikoen kan øges pga. træthed, bl.a. fordi man har en større tendens til at begå fejl, når man er træt.

Hjertekarsygdomme, diabetes samt øvrige helbredsproblemer 

Der er uklarhed om, risikoen for hjertekarsygdomme mv. er større eller mindre ved lange vagter som fx 12-timers vagter. 

Nogle undersøgelser peger på en sammenhæng mellem lange vagter, korte søvnperioder, markant træthed og helbredsproblemer som hjertekarsygdomme og diabetes. 

Andre undersøgelser peger på det, at der ikke er en sammenhæng, men derimod at personer med længere vagter fx har færre hjerteproblemer.