Særligt til tillidsvalgte

Anbefalinger til tilrettelæggelse af lange vagter - rollen som tillidsvalgt

Få hjælp og inspiration til hvordan arbejdet bør tilrettelægges, hvis man ønsker at arbejde i længere vagter end de ”traditionelle” 8 timer? Det kan fx dreje sig om 12-timers vagter. Bemærk at du ikke kan læse om døgnarbejde på fx specialinstitutioner, hvor der bl.a. arbejdes i rådighedsvagter. 

Generelt anbefaler FOA, at fuldtidsansatte som udgangspunkt arbejder i normale vagter af 8 timers varighed. På mange arbejdspladser kan der dog være væsentlige grunde, herunder hensynet til familie- og fritidslivet, som alligevel taler for, at man arbejder i længere vagter.

Konkrete anbefalinger til tilrettelæggelse af lange vagter:

  • Tilpas længden af arbejdstiden til arbejdskravene. Jo større fysiske og psykiske krav/belastninger, der er i arbejdet om fx at arbejde meget hurtigt eller at arbejde meget koncentreret, jo kortere skal vagtlængden være. Inddrag også ansattes muligheder for at holde pauser.

  • Hav få lange vagter i træk.

  • Undgå vagter over 8 timer om natten. Hvis I ikke kan undgå nattevagter over 8 timer så sørg for, at ansatte har mulighed for at sove eller tage et powernap og følg derudover anbefalingerne om natarbejde. Læs om natarbejde

  • Indgå ikke aftaler som fraviger fra EU's arbejdstidsdirektivs krav om, at man ikke må arbejde i mere end 8 timer om natten ved særligt risikofyldt arbejde og ved belastende fysisk og psykisk arbejde.

  • Undgå/begræns overarbejde i lange vagter.

  • Sørg for at medarbejderne selv kan vælge, om de ønsker 12-timers vagter. Dette giver mulighed for at kunne tage højde for fx småbørnsfamiliers og seniorers behov.

  • Lav aftaler om at ansatte, som ikke har valgt at arbejde i lange vagter, ikke kan pålægges dette, ved fx sygdom.

Hvad kan I gøre, hvis 11-timers reglen fraviges?