Særligt til tillidsvalgte

Væsentlige regler om arbejde med skiftende arbejdstider - din rolle som tillidsvalgt

Arbejde i skiftende vagter reguleres af arbejdsmiljø-lovgivningen og bl.a. af ”Aftale om hviletid og fridøgn” (aftalen er indgået mellem KL og Danske Regioner samt arbejdstagerorganisationerne, heriblandt FOA). 

Læs om de væsentlige bekendtgørelser og aftaler, der har at gøre med: