Særligt til tillidsvalgte

Tjekliste til vurdering af sundhedsrisikoen ved lange vagter - din rolle som tillidsvalgt

Du kan som tillidsvalgt tage initiativ til at udfylde tjeklisten og lave en samlet vurdering af, om vagternes længde er tilrettelagt sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt på jeres arbejdsplads, eller om de udgør et problem for de ansattes sikkerhed og sundhed. I kan også skrive forslag til konkrete ændringer og handlinger ind i skemaet. 

I kan skrive jeres svar, vurderinger og forslag til ændringer direkte ind i tjeklisten på computeren.

Åben og udfyld tjekliste