Særligt til tillidsvalgte

Væsentlige regler om lange vagter

Arbejde med lange vagter bliver reguleret arbejdstidsaftalerne, som er en del af overenskomsterne, af 'Aftale om hviletid og fridøgn' og af arbejdsmiljølovgivningen. 

Læs om de regler og aftaler, der har at gøre med: