2019 er arbejdsmiljørepræsentanternes år. Året blev skudt i gang den 8. januar 2019, hvor 1500 arbejdsmiljørepræsentanter på tværs af brancher mødtes i Odense. Fra FOA SOSU deltog 25 morgenfriske arbejdsmiljørepræsentanter.
Foto: Mark Knudsen/Monsun

En meget vigtig ressource

Det gode arbejdsmiljø skabes ude på arbejdspladserne, og 2019 er derfor udnævnt til arbejdsmiljørepræsentanternes år.

”Der var ikke andre, der ville”. Sådan lyder det ofte, hvis man spørger en arbejdsmiljørepræsentant, AMR, hvordan han eller hun blev valgt til posten.

Ikke desto mindre er der ikke færre end 427 af FOA SOSUs medlemmer, der har påtaget sig den vigtige rolle, og igennem 2019 får netop arbejdsmiljørepræsentanterne særlig opmærksomhed fra fagforeningen, fortæller faglig sekretær Charlotte Von Mehren.

”Alt for mange medlemmer lider under et dårligt arbejdsmiljø. Hvis der skal gøres op med dét, er arbejdsmiljørepræsentanterne en meget vigtig ressource”, mener hun.

Ved hvor skoen trykker

Den holdning deles i Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, der har udnævnt 2019 til arbejdsmiljørepræsentanternes år.

Fagbevægelsens Hovedorganisation er en sammenlægning mellem hovedorganisationerne FTF og LO, og AMR-året er den nye hovedorganisations første store indsats.

”Arbejdsmiljørepræsentanterne har en vigtig rolle at spille, uanset om vi taler om fysisk eller psykisk arbejdsmiljø, nedslidning eller stress. Det er dem, der er ude på arbejdspladserne og ved, hvor skoen trykker, og som kan tale på vegne af deres kolleger. Det kræver viden og mod og ikke mindst stor anerkendelse fra både kolleger og ledelse”, siger Charlotte Von Mehren.

”Stærke og synlige arbejdsmiljørepræsentanter er en forudsætning for et godt arbejdsmiljø. Formålet med AMR-året er derfor at styrke arbejdsmiljørepræsentanterne i deres arbejde og skabe synlighed om rollen”, forklarer hun.

Fire temaer

I FOA SOSU er AMR-året inddelt i fire temaer: Natarbejde, seksuel chikane, APV og indberetning af skader. I løbet af 2019 modtager arbejdsmiljørepræsentanterne information og uddannelsestilbud inden for de fire temaer, ligesom der også vil være medlemsrettede aktiviteter.

”Ingen af temaerne er opfundet til lejligheden, men er udvalgt, fordi det er noget af det, der allerede fylder på arbejdspladserne. Det er temaer, som både vi i fagforeningen og AMR’erne ude på arbejdspladserne hele tiden har arbejdet med. Men i 2019 fyrer vi ekstra op under dem, så arbejdsmiljørepræsentanterne får fyldt værktøjskassen helt op”, siger Charlotte Von Mehren.

Målsætningen er, at AMR-året og indsatsen igennem de fire temaer skal styrke arbejdsmiljørepræsentanterne i udførelsen af deres hverv, forbedre arbejdsmiljøet og øge medlemmernes bevidsthed om eget arbejdsmiljø.

- 0 -

Læs hvad fire arbejdsmiljørepræsentanter mener om arbejdsmiljø og AMR-år:

Hatice Yapici

Helle Nørgaard

Izabella Kokholm

Jan Rüssel Petersen

Læs også formand Mari-Ann Petersens leder: Bak op om din arbejdsmiljørepræsentant