Foto: Privat

Vi har alle en andel i arbejdsmiljøet

Jan Rüssel Petersen er arbejdsmiljørepræsentant i hjemmeplejen i Ballerup Kommune

Hvad synes du om, at 2019 er AMR-år?

Jo mere fokus jo bedre, særligt hvis fokus øges på det forebyggende arbejdsmiljø. Vi skal hellere forebygge end helbrede.

Hvad kunne du godt tænke dig, der kom ud af AMR-året?

Mere tid til arbejdsmiljøet og flere pædagogiske redskaber blandt andet til den svære samtale med borgere og pårørende. Og ikke mindst større fokus på, at vi alle har en andel i arbejdsmiljøet; ansvaret ligger ikke kun hos tillids-, arbejdsmiljørepræsentanten og lederen.

Hvad fylder i øjeblikket i din rolle som AMR?

At fremme følelsen af tillid, retfærdighed og samarbejde og en balance mellem arbejdsmængde og ressourcer. Blandt mine AMR-kolleger fylder det også, at man som AMR for ofte skal løse problemer, som kollegerne selv burde kunne klare, og det skaber splid, at der ikke er enighed om, hvordan kerneopgaven løses bedst.

Hvad er efter din mening det største arbejdsmiljøproblem i social- og sundhedssektoren?

Tidspres på kørelister, hurtig nedslidning på den lange bane, dårlige arbejdsstillinger, der fører til arbejdsskader – ”jeg løftede lige fordi det går hurtigere end at bruge hjælpemidlerne”.

 

 Læs artiklen En meget vigtig ressource om AMR-året 2019