Leder: Bak op om din arbejdsmiljørepræsentant

Formand Mari-Ann Petersens leder fra medlemsbladet FOA SOSU 1 2019

Den 8. januar lød startskuddet til AMR-året 2019, da 1500 arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) fra hele landet på tværs af fag og brancher mødtes i Odense.

Det er fagbevægelsens nye hovedorganisation, FH, der har udnævnt 2019 til arbejdsmiljørepræsentanternes år.

Med arrangementer, kurser, oplysning og netværksdannelse vil fagbevægelsen sætte et særligt fokus på at styrke AMR’ernes rolle og muligheder i arbejdet med at sikre et godt arbejdsmiljø. Og det er der brug for. Under halvdelen af AMR’erne får tilbudt den lovpligtige efteruddannelse, og to tredjedele får kun 1-2 timer om ugen til at varetage dette vigtige hverv på vegne af deres kolleger og til gavn for arbejdspladsen.

Også i vores egen fagforening er 2019 arbejdsmiljørepræsentanternes år.

Arbejdsmiljøet står altid højt på vores dagsorden, men i år vil vi have særligt fokus på AMR’erne og deres store daglige indsats for at skabe og fastholde et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Vi ved fra medlemsundersøgelser, at forbedringer af arbejdsmiljøet er noget af det, I medlemmer prioriterer højest, når vi spørger jer, hvad I synes, vi skal arbejde med.

Vi skal sammen styrke arbejdet for et godt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljørepræsentanternes uddannelse og vilkårene for deres indsats på arbejdspladserne skal forbedres. Tallene taler nemlig deres tydelige sprog: SOSU-området ligger nr. 6 på listen over det dårligste arbejdsmiljø, og ser man kun på de kommunalt ansatte, ligger vi allerøverst. Næsten 20 procent har været syge af stress inden for de sidste 2 år, og sidste år gav Arbejdstilsynet dobbelt så mange påbud for stor arbejdsmængde og tidspres til hospitalerne som året før.

Fagforeningen har et stort fokus på den syge arbejdsplads med fysiske eller psykiske belastninger i form af mobning, chikane, vold og trusler og manglende eller dårlig ledelse. Og dette fokus skal være endnu større. Et fagligt forsvarligt og sikkert og sundt arbejdsmiljø skal være med i alt vores arbejde.

Vi skal ikke acceptere, at vores medlemmer nedslides og bliver syge af deres arbejde. Vi vil have et arbejde, som vi kan holde til gennem hele livet.

Og vi vil have ordentlige vilkår til vores arbejdsmiljørepræsentanter. Det fortjener de nemlig.

 

Læs også artiklen En meget vigtig ressource om AMR-året og arbejdsmiljørepræsentanternes egne forventninger