Mine kolleger kender mig

Izabella Kokholm er arbejdsmiljørepræsentant i hjemmeplejen, Stranden, i Brøndby Kommune

Hvad synes du om, at 2019 er AMR-år?

Jeg synes, at det er rigtig positivt, hvis det ellers fører til noget. I forbindelse med AMR-året har jeg læst, at mange ikke ved, hvem deres arbejdsmiljørepræsentant er; det kommer bag på mig. Mine egne kolleger ved det i hvert fald godt. Blandt andet fordi jeg ringer til dem, når der skal laves APV ude i hjemmene, og ledelsen spørger altid på teammøderne, om der er noget at fortælle fra AMR. Jeg føler mig også set af FOA, og jeg ved, hvem jeg kan ringe til i fagforeningen, hvis jeg har brug for hjælp.

Hvad ser du som din største udfordring som AMR i øjeblikket?

Jeg kunne godt tænke mig, at der kom flere fælles love og regler for arbejdet i private hjem, så vi ikke lokalt skal lave retningslinjer, hver gang der opstår et spørgsmål som for eksempel ”må jeg bære en støvsuger op ad en trappe uden gelænder”.

Men det, der fylder mest, er følgerne af omstruktureringer. Der er blevet opsagt social- og sundhedshjælpere, fordi man hellere ville have -assistenter, men man kan bare ikke få assistenter nok. Det giver en masse frustrationer.

 

 Læs artiklen En meget vigtig ressource om AMR-året 2019