Foto: Mark Knudsen/Monsun

Stresset hverdag på hospitalerne

Helle Nørgaard er arbejdsmiljørepræsentant på kardiologisk afdeling, Hvidovre Hospital

Hvad synes du om, at 2019 er AMR-år?

Det er dejligt, at der kommer mere fokus på arbejdsmiljø og AMR. Jeg håber, at det vil smitte af på politikere og ledere, der alt for ofte kun har fokus på økonomien.

Hvad fylder i øjeblikket i din rolle som AMR?

Forebyggelse af nedslidning. Vi skal flytte til en helt nybygget afdeling, men der er ikke blevet råd til loftslifte, selvom patienterne bliver tungere og tungere. Det forstår man jo ikke. Også forebyggelse af trusler og vold fylder. Det kan være fra frustrerede pårørende eller patienter, der bliver urolige på grund af delir (tilstand med voldsom uro som følge af hospitalsindlæggelse, red.).

Hvad er efter din mening det største arbejdsmiljøproblem i social- og sundhedssektoren?

Det fylder meget, at det er svært at rekruttere erfarent personale. Når man i forvejen har travlt, er det hårdt, at man hele tiden skal lære nye op. Hverdagen på hospitalerne er helt klart blevet mere presset, og flere går ned med stress. Jeg har også selv været der. Vi kan se i de regelmæssige trivselsmålinger, at oplevelsen af balance mellem arbejdsliv og privatliv daler, men der bliver ikke rigtig gjort noget ved det.

 Læs artiklen En meget vigtig ressource om AMR-året 2019