Medicinhåndtering på bosteder

Lovgivningen på området siger, at det er ledelsens ansvar, at der er retningslinjer for medicinhåndtering. Ledelsen skal også sikre, at personalet er oplært i at håndtere medicin.

På bostederne er der mange beboere der skal have medicin. Mange steder har man en kollega, der har taget en efteruddannelse og som så fungerer som medicinansvarlig i afdelingen. Andre steder er det alt personale der giver medicin.

Der er regler for, hvordan medicinen skal opbevares. Beboernes medicin skal opbevares særskilt, så man ikke kan komme til at blande beboernes medicin sammen. Medicinen skal opbevares forsvarligt, og må ikke være tilgængelig for uvedkommende.

Du skal altid sikre dig, at du giver den rigtige medicin til den rigtige beboer. Hvis du er i tvivl om en ordination er rigtig eller du ikke føler, at du er kompetent til opgaven, så sig fra.

 

Læs også: