Medicinhåndtering i dagpleje og daginstitution

Reglerne for, hvordan man håndterer medicin i dagplejen eller daginstitutionen er helt ens

FOA gennemførte i september 2011 en medlemspulsundersøgelse i dagplejen for at få et indblik i, hvor stort omfanget af medicingivning var. Det viste sig at halvdelen af de adspurgte dagplejere havde givet medicin inden for det seneste år. Det er især astmamedicin, øjendrypning og penicillinbehandling, som er typiske medicinopgaver i dagplejen.

Det gælder både på dagplejeområdet samt på daginstitutionsområdet at kommunen har retningslinjer på området. Som dagplejer kan du spørge din dagplejepædagog eller leder om disse, hvis ikke du kender dem. I daginstitutionen kan du spørge din leder.  

 

Læs også: