10 generelle råd

  • Ledelsen har ansvar for, at der er retningslinjer for medicinhåndtering på din arbejdsplads
  • Orientér dig om retningslinjer for medicinhåndtering på din arbejdsplads
  • Medicingivning bør så vidt muligt foregå i hjemmet
  • Du giver medicin på forældrenes ansvar og instruktion
  • Du har ansvar for, at du giver den rigtige medicin til det rigtige barn, og på den korrekte måde
  • Giv kun lægeordineret medicin
  • Dokumentér medicingivningen: Skriv ned hvad og hvornår du har givet barnet medicin
  • Opbevar medicinen korrekt: I originalemballage med doseringsanvisning, og uden for børns rækkevidde
  • Motivér barnet til at tage medicin. Brug aldrig magt
  • Hvis du er i tvivl, så sig fra