Farvede piller

Mere viden - Skal du give medicin?

Lovgivning

Medicingivning til børn i dagtilbud, skoler og skolefritidsordninger

Overblik

13 tips om medicinhåndtering på specialskoler

Undersøgelse

Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen

min.medicin.dk

Få hurtig adgang til information om medicin

Meld en bivirkning

Her kan du indberette bivirkninger ved medicin

App: Medicintjek

Se hvad medicinen indeholder