Farvel til dagpengene

Siden har tusinder af danskere mistet dagpengene som følge af de dagpengeregler, der trådte i kraft den 1. januar 2013.

Siden de nye regler trådte i kraft, har ca. 3.500 af FOAs medlemmer mistet retten til at få dagpenge.

Se de aktuelle tal - uge for uge

 

Forsørgelsesstatus i FOAs A-kasse
Januar 2013 til maj 2014

Lønmodtager 21 % 
Særlig uddannelsesydelse  9 % 
Arbejdsmarkedsydelse 21 %
Kontakthjælp/uddannelseshjælp 13 %
Sygedagpenge  7 %
Seniorjob  8 %
SU  8 %
Jobrotation  0 %
Efterløn mm.  2 %
Dagpenge/genoptjent dagpengeret  1 %
Hverken ydelse eller lønindkomst  9 %
Uoplyst  1 %

Kilde: Beskæftigelsesministeriet portal, Jobindsats.dk


Reglerne før og efter 1. januar 2013
Pr. 1. januar 2013 kan man kun kan få dagpenge i to år. Før var det fire år. Desuden skal man som fuldtidsforsikret mindst have arbejde i 1 år og med minimum 1924 timer for igen at få ret til dagpenge. Tidligere var det kun ½ år med det halve antal timer.

Følg med i, hvordan situationen udvikler sig, og bliv klogere på, hvad du kan gøre, hvis du selv er i fare for at miste retten til dagpenge.


Det skriver vi:

Mister du dagpenge?

Akutpakke, akutjob, uddannelsesordning - hvad er hvad?

På A-kassens side kan du læse mere om, hvordan du er stillet, hvis du er en af dem, der står til at miste dine dagpenge.

Det mener FOA

Dagpenge-lapperne er ingen løsning.

Regeringen har ikke lykkedes med at redde de mange, der vil miste deres dagpenge. Der er brug for en varig løsning, mener FOA.