Om FOAs A-kasse

FOAs A-kasse er centralt ledet og har fem regionskontorer ude i landet. A-kassen har til formål at sikre dig som medlem økonomisk i forbindelse med arbejdsløshed, efterløn og forskellige andre ordninger, som a-kasserne administrerer. Derudover rådgiver og vejleder a-kassen inden for en række områder fx om jobsøgning.

Kan jeg blive medlem af FOAs A-kasse?

Hvis du arbejder under en FOA-overenskomst, kan du blive medlem af FOAs A-kasse. Hvis du bliver afskediget eller overvejer selv at sige op, bør du henvende dig til a-kassen og få oplysning om rettigheder og pligter.

A-kassens hovedkontor

Staunings Plads 1-3
1790 København V

Telefon: 46 97 26 26

FOAs A-kasses delegeretmøder

Delegeretmødet er a-kassens øverste myndighed og afholdes hvert 4. år i 4. kvartal