FOAs A-kasse: Delegeretmøde

Der afholdes i februar og marts 2024 valgmøder i 4 af FOAs valgkredse med henblik på at vælge en delegeret og en suppleant til FOAs A-kasse og at indstille et medlem og en suppleant til hovedbestyrelsen i FOAs A-kasse.

Valgmøder 2024