$name

Marts 2006


Lederen
Hold fast i efterlønnen
Fag og Arbejde har fuldt tryk på underskiftindsamlingen for at bevare efterlønnen, som den er.

Civilsamfundet skal aktiveres
Frivillige skal ind og udføre opgaver i den københavnske hjemmepleje og på plejehjemmene.
Det mener, den nye sundhedsborgmester med henvisning til at der er mangel på uddannet personalet. Han vil aktivere civilsamfundet.

"Borgeren er herre i eget hjem"
Hjemmeplejen er endnu ikke omfattet af lov om patientsikkerhed.
Rødovre Kommune har i længere tid arbejdet forebyggende med kvalitetssikring.
Kommunikation er nøgleord i arbejdet med at opfange fejl og forebygge, men det er borgeren der bestemmer i eget hjem.

Hold fast i efterlønnen
FOAs kampagne for at bevare efterlønnen falder i god jord

Livskvalitet
En hjerneskade behøver ikke at ødelægge livet. Et langt genoptræningsforløb under de rigtige konditioner, giver et liv med kvalitet.

Det rå arbejdsmarked
Hvad er det egentlig, der sker med arbejdsmarkedet for øjeblikket? Ja faktisk ikke kun for øjeblikket, det er snarere en udvikling der har stået på gennem længere tid. Lidt stramninger her og lidt ekstra pres der.

Hold kontakten til den sygemeldte kollega
Glem den gamle myte om, at man ikke skal kontakte en sygemeldt kollega.
Det er endog meget vigtigt, at der er kontakt fra arbejdspladsen.
- Det handler om fastholdelse, og det handler om tid i forhold til sygedagpenge, siger sagsbehandler i fagforeningen Tommy Carlsen.

Udbrud
Civilsamfundet skal aktiveres. Det er der i princippet intet alarmerende i. Tværtimod.
"Civilsamfundet " har jeg tyvstjålet fra Købehavns Kommunes nye sundhedsborgmester

Håndhygiejne
Hygiejneforskrifterne tages desværre ikke altid så alvorligt. Det bør de.
Ikke bare på hospitalerne, men også i patienternes egne hjem, og på plejehjem.


Tilbage til 2006

Tilbage til forsiden