$name

Hold kontakten til den sygemeldte kollega. 

 
Glem den gamle myte om, at man ikke skal kontakte en sygemeldt kollega.
Det er endog meget vigtigt, at der er kontakt fra arbejdspladsen.
- Det handler om fastholdelse, og det handler om tid i forhold til sygedagpenge, siger sagsbehandler i fagforeningen Tommy Carlsen.
  
Af Merete Astrup
 
Mange arbejdspladser har i dag en sygefraværspolitik, og i den ligger, at det er vigtigt, at holde kontakten med en sygemeldt kollega.

Den indeholder også, at man skal indkalde den sygemeldte til en sygefraværssamtale, eller velfærdssamtale som det hedder.

Og jo før i forløbet man har samtalen jo bedre.
Myten om, at man ikke skal kontakte den sygemeldte skal begraves der, hvor den ikke allerede er blevet det. 

- Vi er vendt helt om på det felt i forhold til tidligere Det gælder om at få fat på den sygemeldte så hurtigt som muligt, siger Tommy Carlsen, og der er flere grunde til det:

- Jo længere tid folk er væk fra deres arbejdsplads, jo sværere er det at vende tilbage. Vi ved at kolleger, der har været væk mellem 12-13 uger, af dem vender kun 50 % tilbage til arbejdsmarkedet.

En anden grund er tidsfaktoren i forhold til sygedagpengeloven.
- Man har ret til sygedagpenge i 52 uger, og hvis der går for lang tid med afklaringen, og den viser, at man skal være sygemeldt i længere tid, og evt. skal opsiges, så kan tiden pludselig blive kort, siger Tommy Carlsen.

Han understeger, at man ikke kan sige folk op ved en sygefraværssamtale(velfærdssamtale).
- Det holder vi meget fast i. Samtalen er alene en afklaring. Det er her man laver aftaler om hvad der skal ske, og der skal være tid til en høring.

- Er fagforeningen altid med ved en sygefraværssamtale?
- På arbejdspladsen ja, hvis medlemmet ønsker det.
 Ved sygefravær samtalerne i kommunen, som er lovpligtig bruger vi PenSams socialsektion.
 
Hold øje med kommunen
Ifølge loven om sygedagpenge skal kommunerne indkalde folk, når de har været på sygedagpenge i otte uger for at følge op og tilrettelægge et fremtidigt forløb.

Loven er netop lavet om, så kommunerne nu skal indkalde efter fire uger, og det bekymrer.
- Kommunerne har haft problemer nok med at overholde de otte uger.

Men også her spiller tidsfaktoren ind. Der er stadig kun dagpenge i 52 uger, og jo længere tid, der går inden man i kommunerne finder ud af, hvad der skal ske, jo tættere kommer vi på skæringsdatoen, siger Tomme Carlsen.

- Set ud fra tidsfaktoren er det vel meget godt at kommunerne nu skal følge op allerede efter fire uger?

- Ja, vi tror bare ikke at kommunerne kan overholde fristen, som det ser ud nu, og kan de ikke, så mister de noget af statstilskuddet
 
Tre muligheder
Kommunerne har pligt til at tilrettelægge et forløb.
Tommy Carlsen forklarer:

- Der er tre muligheder. Den ene mulighed er en vurdering om den sygemeldte kan vende tilbage til sit job, eller der skal en arbejdsprøvning til for at finde et job, der ligner.

Måske skal der sættes en revalidering i gang til en anden uddannelse.
Først når den afklaring er i orden, kan man begynde at tænke i flexjob.
Den tredje mulighed er førtidspension.
 
Du er ikke alene
Medlemmerne er aldrig alene i disse forløb.
- Er der tale om revalidering, opfordrer vi vores medlemmer til at søge hjælp hos PenSams socialsektion.

I flexjob og fastholdelse er det fagforeningens sagsbehandlere, der er med, og det er for det meste mig. Vi giver assistance og vi er med til at godkende fleksjob?ne.

Tommy Carlsen fortæller, at der i regeringens tid er strammet meget om sygedagpengereglerne. 
- Desværre gør denne udvikling det meget lidt attraktivt at være socialrådgiver i kommunerne, så der er stor udskiftning.

Jeg oplever oftere og oftere at møder og samtaler blive aflyst, fordi socialrådgiveren har sagt op. Eller møder afholdes, men uden socialrådgiveren.

Og det er uheldigt, eftersom socialrådgiveren er den næstvigtigste person i et sådant forløb, den vigtigste er selvfølgelig vores medlem, siger Tommy Carlsen.

 Han fortsætter:
- Vi oplever ligeledes at det bliver sværere at få flexjob, og det bliver endnu sværere med nye stramninger der er på vej.
Revalidering er også blevet sværere at få igennem i de senere år, og førtidspension er nærmest umulig.
Til slut lyder det fra Tommy Carlsen:
- Få fat i den syge så hurtigt som muligt, find ud af hvad der skal og kan gøres. Det kan måske være en deltidssygemelding, dem så jeg gerne nogle flere af, eller det skal være en langtidssygemelding.
 
Men så længe en sygemeldt kollega er tilknyttet arbejdspladsen, så er det vigtigt at kontakten bevares. Fastholdelse øger som sagt muligheden for at vende tilbage til job.

Tilbage til marts