Hold fast i efterlønnen

FOA har fuldt tryk på underskiftindsamlingen for at bevare efterlønnen, som den er.

Af formand Palle Nielsen

Under overskriften Pisk og Gulerod - ikke kun pis!
For hvorfor piske ældre medarbejdere til at blive på arbejdet, ved at tage efterlønnen, når man kan uddele gulerødder i form af en seniorpolitik, der ville gøre det attraktivt og muligt for ældre at blive længere på arbejdsmarkedet.

Mange ældre vil gerne blive længere på arbejdsmarkedet, hvis arbejdsmiljøet og arbejdsforholdene er gode
Det viser mange undersøgelser.
 
Gulerødderne kunne være:
- En god arbejdsplads for alle med et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø,
  hvor der er plads til forskelligheder
- Tilpasning af jobindhold og ansvar. Det vil sige mulighed for mindre
  krævende arbejde med mindre ansvar
- Mulighed for gradvis tilbagetrækning med nedsat arbejdstid, fuld
  eller delvis løntilskud og fuld pensionstillæg
- Ændrede regler for modregning i efterlønnen, så det også kan betale
  sig for lavtlønnede at have arbejdstimer i efterlønsperioden
- Gode efter- og videreuddannelsesmuligheder
 
Velfærdskommissionens rapport lægger, som forventet, op til at efterlønnen skal afskaffes, og Socialdemokraterne, de radikale, de konservative og Dansk Folkeparti vil ændre den så aldersgrænsen sættes op.  Vi har endnu til gode helt præcis at vide, hvad regeringen vil.

Den har valgt at udskyde sit velfærdsudspil. Regeringen har mange andre ting at se til for tiden.
Vi ved derfor ikke i skrivende stund, hvornår velfærdsudspillet kommer fra regeringen, men i FOA forlænger vi vores underskrift kampagne, som allerede er populær, til d. 20.marts  marts.

Men vi ved, at for FOAs medlemmer vil en stramning, ved en forhøjelse af efterlønsalderen til 62 år, vil ramme både hårdt og bredt. I gennemsnit går et FOA medlem på efterløn, når vedkommende er 60,5 år. Det er på det tidspunkt, hvor det økonomisk dårligst kan betale sig for den enkelte.

Men hvor en meget stor andel af medlemmerne angiver, at de ikke længere har kræfterne til at arbejde i et arbejdstempo, der ofte er meget hektisk.

Siden 12. januar, da kampagnen gik i gang, er der hver dag kommet underskrifter ind via indsamlingslister fra afdelingerne, på mail og sms.

Fagforeningen var, som det fremgår andet sted i dette blad, på gaden d. 8. februar, og fik mange underskrifter og gode snakke med folk - og de fleste, der kom forbi, var enige med os og skrev under.

Lad os bruge de sidste dage til at give indsamlingen en ekstra skalle.
Hvis du ikke allerede er blevet præsenteret for en underskriftliste på din arbejdsplads, så spørg efter den hos din tillidsrepræsentant.

Resultaterne kan følges på forbundets hjemmeside, hvor der er også er flere oplysninger om kampagnen, og mulighed for at skrive under.

Jeg håber, det vil lykkes at samle mange flere underskrifter.

Det politiske system har brug for at vide, at der er en folkelig stemme som gerne vil efterlønnen, og tilgodese blandt andet FOAs medlemsgrupper.    

Tilbage til marts 2006