Civilsamfundet skal aktiveres

Frivillige skal ind og udføre opgaver i den københavnske hjemmepleje og på plejehjemmene. Det mener, den nye sundhedsborgmester med henvisning til at der er mangel på uddannet personalet. Han vil aktivere civilsamfundet.

Af Merete Astrup
 
Efter seks uger på posten kommer den konservative sundhedsborgmester i København, Mogens Lønborg med den udmelding, at der skal flere frivillige ind og tage nogle af opgaverne i hjemmeplejen, fordi det ikke er til at få uddannet personale nok.

Den nyslåede sundhedsborgmester er lidt overrasket over reaktionen på hans udmeldinger, for som han siger, det var også den forhenværende sundhedsborgmester Inger Marie Vierø- Bruuns politik.

- Det nye er, at du ifølge dine udtalelser til pressen, vil lukke frivillige ind og overtage opgaver, fordi der ikke er uddannet personale nok?

- Sådan skal det ikke forstås. Jeg har ikke nogen som helst intentioner om, at frivillige skal ind og overtage social- og sundhedshjælpernes opgaver på kerneydelserne, bedyrer han overfor infoa.
- Hvad er kerneydelserne i dit univers?

- Det er den personlige pleje, og der kan være andre svære opgaver, der ikke kan løses af andre end det uddannede personale. Mit ærinde er ikke at tage opgaver fra social- og sundhedshjælperne. Det er vigtigt for mig at sige.

Men det er min holdning, og den kan man være uenig i, at civilsamfundet skal deltage mere aktivt. Og for mig er det naturligt, at de frivillige kan gå ind som besøgsvenner og gøre indkøb og dens slags.

De frivillige kan ifølge Mogens Lønborg være familien, naboen eller folk fra de frivillige organisationer.
 
- Jeg vil gerne være med til at skabe netværk for de ældre og bruge de netværk, som de ældre har. Hvis fru Jensen f.eks. siger, at hendes datter kan vaske for hende en gang om ugen, så behøver hun jo ikke at have hjælp til det fra os.

Eller hvis fru Jensen har en nabo, der inviterer hende ind til juleaften fordi hun er alene. Så ville det være naturligt, at naboens drenge købte ind for hende en gang imellem. Så behøver social- og sundhedshjælperen ikke yde den hjælp.

Det er eksempler på, hvad jeg mener med, at bruge
civilsamfundet, siger Sundhedsborgmesteren.

Han gentager, at det ikke er for at spare penge, men fordi han gerne vil flytte nogle grænser i måden ældreplejen fungerer på for at gøre det bedre for de ældre.

- Når civilsamfundet og det offentlige hjælper hinanden, så kan det gøres bedre.
Man siger, at når hjemmehjælperen går ind, går de pårørende ud.

Det er en tendens i vores samfund at netværk dør, og så bliver det et koldt samfund.
og det vil jeg gerne ændre på, siger Mogens Lønborg.

- Okay, når de frivillige udelukkende skal være et supplement til de uddannede, vil du så samtidig være med til et gøre noget for at uddanne flere?
-
Vi uddanner allerede mange.

- Men ikke nok, hver femte medarbejder i hjemmeplejen er ufaglært?
- Jamen, jeg vil gerne uddanne flere.

- Voksenelevløn øger ansøgertallet til uddannelsen, kan vi få dit ord på, at du vil være med til at genindføre voksen-elevløn?
- Ja.

- Vil du også række hånden i vejret, og stemme ja, når der skal stemmes om det?
- Ja, siger sundhedsborgmesteren så man kan høre, at jan trækker på smilebåndet, men skyldes at spørgsmålet blev så konkret.

Tilbage til marts 2006