$name

December 2005


Lederen
Uanset hvordan I finder det ud af det med hinanden på Københavns Rådhus,
så står I overfor nogle meget alvorlige opgaver I skal løse. En af de rigtig store er at sikre uddannet personale til hjemmeplejen indenfor social- og sundhedsområdet.

Tid til eleven
Tove er guld værd. Sådan skrev social- og sundhedsassistent elev Linda Schneider om sit praktiksted Louise Marie Hjemmet.
Tove Sørensen var Lindas praktikvejleder.
Og Louise Marie Hjemmet blev kåret til Årets Praktiksted 2005.

Tænker læring ind i arbejdskulturen
At tænke livslang læring ind i kompetenceudvikling afløser i dette tilfælde et traditionelt kursusforløb. Sådan beskriver Anette Nielson, det etårige udviklingsforløb for social- og sundhedsassistenter på de tre hospitaler i Københavns Amt.

"Det er okay at sosu-assistenter går til sosu-assistenter med faglige ting"
Social- og sundhedsassistenter på de tre hospitaler i Københavns Amt bruger et år på faglig fordybelse i et udviklingsforløb, som er et samspil mellem den enkelte og arbejdspladspladsen.
De er en del af det af et vidensdelingsprojekt, som er udviklet af et tidligere projekt om opgaveglidning.

Generalforsamling 2005
Brøndbyhallen var atter rammen for fagforeningens generalforsamling.

"Vi bliver bedre til at leve med det vi oplever"
Social- og sundhedshjælperne i Handicapcentrene i Københavns Kommune får tilbudt en ny systematisk og målrettet efteruddannelse.
Karen Larsen og Majbrit Bisbjerg er to af dem der starte på første hold til februar.

Social- og sundhedsassistenter diskuterer medicinhåndtering
Diskussionen om medicinkompetence er ikke af ny dato, men nu vil bestyrelsens ad hoc udvalg sætte fokus på problemer, hvis der da overhovedet er nogle problemer.

Julegaven til alle under 30
Sådan vil de gerne opfattes. FOA SOSU har fået et nyt hold på banen i ungdomsudvalget.
Og der er sprængfyldt med energi, optimisme og troen på, at de næste to år bliver gode.
Så tag godt imod gaven, som Carina, Christina og Martin her pakker ud.
For man skal vide, hvad man får.

Klummen - "Mig og de andre"
Det var mig, der var etnisk minoritet forrige weekend. Jeg var i Karrebæksminde, nærmere bestemt Smålandshavet. Her var jeg sammen med Kosna, Ismail, Jalloh, Pete og flere andre, der ser anderledes ud end mig, og har en anden baggrund end dansk.

Store Praktikdag 2005
De blev også indstillet

Tilbage til infoa 2005