$name

Velkomstbrev til den nye Borgerrepræsentation

 
Af næstformand Marianne Jensen
 
Uanset hvordan I finder det ud af det med hinanden på Københavns Rådhus,
så står I overfor nogle meget alvorlige opgaver I skal løse. En af de rigtig store er at sikre uddannet personale til hjemmeplejen indenfor social- og sundhedsområdet.

Området lider at mangel på uddannet arbejdskraft, hver femte personale i ældreplejen er ufaglært. Gennemsnitsalderen er der, hvor rigtig mange forlader arbejdsmarkedet i løbet af de næste 10 år, og så er der dem der stopper på grund af nedslidning og dem, der finder andre job, som de finder mere attraktive.

De unge mennesker strømmer ikke ind på uddannelserne, så der er ikke rigtig lys forude ad den tunnel.

Vi har et kodeord, der hedder attraktive arbejdspladser. Vi ved, at vi ikke kan blive uenige med jer om, at attraktive arbejdspladser er, hvad der skal til for at fastholde dygtigt personale og rekruttere nye.

Det spændende er, hvad vi hver især mener en attraktiv arbejdsplads er.
Vores bud bygger på, hvad tusindvis af medarbejdere indenfor området har peget på i flere undersøgelser og statistikker. Både dem Forbundet Fag og Arbejde, FOA, har foretaget, og hvad andre udenfor stående har lavet.

Attraktive arbejdspladser er dem, hvor medarbejderne har indflydelse på egen arbejdssituation og, hvor der er mulighed for personlig udvikling og efteruddannelse.

I parentes bemærket gælder det også den kommende omstrukturering i forvaltningerne.
Derfor skal vi herfra foreslå, at I når I samles i den nye valgperiode seriøst sætter penge og muligheder af til efteruddannelse af medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet.

Det er og bliver nødvendigt, at arbejdsgiverne stiller økonomiske midler til rådighed samt afgiver personale i den tid, hvor efteruddannelsen foregår.

Arbejdsmarkedets parter, staten og skoleledersammenslutningen har igangsat et arbejde,
som blandt andet skal afdække om, det er muligt at anvende f. eks. VVU i forbindelse med videreuddannelse indenfor Social- og Sundhedsområdet.

Den anden ting I bør gøre med et samme er, at genindføre voksenelevløn til alle social- og sundhedshjælpere og udvide den til også at omfatte social- og sundhedsassistenter.

Da voksenelevlønnen blev indført steg antallet af ansøgere til Social - og Sundhedsskolen beviseligt.

Der findes efter vores opfattelse ingen fornuftige argumenter for at nedskære den økonomiske håndsrækning til unge over 25 år, så længe alternativet er mangel på arbejdskraft, færre ansøgere og flere ufaglærte indenfor området.

Tager den nye Borgerrepræsentation ikke denne opgave alvorligt, så har Københavns Kommune et mega problem om ganske få år.
 
Vi forventer os et godt samarbejde, og vi har med stor tilfredshed noteret valgresultatet, der gav det røde flertal.

Det håber vi på, på vores medlemmers og på alle medarbejderes vegne i social- og sundhedsområdet bliver brugt.

Vi ser frem til en god dialog og en konstruktiv handleplan.
 
God jul og godt nytår til jer,  og naturligvis til alle vores medlemmer og deres familier.
 
Marianne Jensen 
næstformand
 
Tilbage til december 2005