$name

Ufaglærte og dokumentation dræner ressourcerne


Flere ufaglærte og mere dokumentation tager ressourcer fra det pleje- og omsorgsarbejdet .
Ufaglærte skal have assistance fra faglærte til nogle opgaver, og de faglærte skal dokumentere, samtidig med at beboere og borgere bliver mere komplekse.
Sådan er den ultrakorte fortælling fra det virkelige liv, set i medarbejdernes optik.
 
Af Merete Astrup
 
Brøndbyhallen var atter rammen for fagforeningens generalforsamling.
Godt 300 mennesker deltog i år, det er lidt færre end de foregående år, men de der var mødt frem fik en god debat, efter formand Palle Nielsens "ultrakorte mundtlige beretning", som et par deltagere bemærkede.

Som Palle Nielsen indledte " er ideen med den mundtlige beretning at give et oprids af, hvad der er sket, siden den skriftlige beretning blev afsluttet.

Det netop overståede kommunal- og regionsvalg fik naturligvis nogle ord med på vejen.
- Jeg synes vi kan være tilfredse med udfaldet. Vi meldte ud til vores medlemmer, at stemme på Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten, en flot fremgang til Socialdemokraterne men samlet set har de tre partier fået et fint valg.

Palle Nielsen, udtrykte glæde ved at de tre partier har fundet sammen i København, så det ikke blev ved en snæver aftale med de radikale.

Han lykønskede også de tre FOA kandidater der er blevet valgt alle for Socialdemokraterne.
Anita Gudmundsson i den nye Rudersdal Kommune, Benthe Viola Holm i Hvidovre, og Helle Tidemann i Ballerup.
 
Mere af Palles beretning….
 
Uuddannede læger findes ikke
I debatten kom man rundt om tillidsrepræsentanternes vilkår, hvor Helle Søndergaard, FTR i psykiatrien i Amtet sagde:

- Alt det tillidsrepræsentanterne får lagt ud er spændende, men også stressende. Vi ville gerne have nogle flere ressourcer.

Der ud over havde Helle Søndergaard en opfodring med. Hun synes, at fagforeningen har flere kasketter på i forhold til de ufaglærte.

- I Københavns Amt kører vi et projekt om at kompetenceudvikle ufaglærte. Det synes jeg vi må kigge på, fordi vi samtidig har problemer med at vores faglærte får lov at bruge deres kompetencer. Og skal vi kompetenceudvikle ufaglærte før faglærte, spurgte hun.

Benthe Viola Holm, TR i hjemmeplejen i Hvidovre Kommune, talte også om de ufaglærte:
- Man kan ikke være en uuddannet læge, men man kan godt være en uuddannet hjemmehjælper. - Jeg ville gerne tilbage til, at vi forlangte en kontrakt, hvor de ufaglærte forpligter sig til at uddanne sig.

Hun mener, at politikerne ikke ved, at hjemmehjælperne laver andet end at støvsuge.
- Vi får altså borgere hjem fra hospitalerne, der ikke er færdigbehandlet, sagde Benthe Viola Holm.
Jean Petersen, TR på Kirsebærhaven, opfordrede til at sige fra overfor det stigende brug af ufaglærte.

- Hvis det var A. P. Møllers område, og der skulle bruges penge, ville de blive afsat på finansloven. Men nu er vi i det offentlige, og så kan vi bare følge med. Vi må sige fra over for det pres, som vi udsættes for når vi får alt for mange ufaglærte ind.

Voksenelevløn var et andet emne der blev debatteret. Voksenelevløn og for mange ufaglærte hænger sammen, for voksen elevløn er med til at rekruttere til uddannelserne.
Det er bevist.

- Derfor er det et problem, når Københavns Kommune skærer ned på voksenelevløn, så ikke alle social- og sundhedshjælper elever kan søde den i 2006.

- Det er vi utilfredse med, sagde Marianne Jensen, næstformand. Der skal gøres noget.
 
Gensidigt samarbejde
Kosna Savage talte om NIF (Netværk i Fagbevægelsen) og integration
- Integration er gensidig. Vi har NIF Sosu, og det er dejligt.

Jeg er stolt af min fagforening, men jeg er spændt på, hvordan min fagforening konkret vil engagere sig og tage ansvar i  NIFs arbejde.

Jeg har brug for alle mine kolleger, men jeg har endnu mere brug for min danske kolleger. Dertil har vi NIF, så jeg håber at NIFs arbejde får en stor plads i fagforeningen.

Fordi mangfoldighed er meget vigtigt i integration.
Poul Møller, FTR på Bispebjerg hospital, tog Kosna Savages opfordring til sig:
- Tak Kosna, det skal vi lære, os fødte hvide danskere.

Og så fortalte han om en anden slags samarbejde.
- Jeg er repræsentant i MTSU., som har det mundrette navn Midlertidigt Tværfagligt Samarbejdsudvalg. Det er oprettet, som navnet siger, midlertidigt indtil de nye regioner er på plads.
39 udvalg sidder og skriver, og der er deadline lige efter nytår.

Så ved vi mere om hvilke tanker og forslag der ligger i forhold til opgaverne i den nye region, sagde Poul Møller.
 
Vikingemodel
Charlotte Von Mehren, FTR på plejehjemmet Vigerslevshus, var bekymret for lønnen i Københavns Kommune selv om Accenture er fyret.

- Vi har kaldt det Accenture modellen. Jeg er bange for, at jeg også er nødt til sige KMD modellen. Det går ikke godt med det nye lønsystem. Hos os er vi begyndt at bruge "vikingemodellen", det vil sige papir og blyant.

I øvrigt påpegede hun, at de større krav om dokumentation er stigende problem, fordi beboerne bliver mere komplekse.

Danny var enig.
- Vi skal efterhånden dokumentere alt, samtidig med at vi skal passe mere komplicerede brugere. For mit eget vedkommende har jeg nok at gøre med at sørge for, at de ikke løber hver sin vej.

Det betyder, at jeg kan sætte mig ned og dokumentere efter en arbejdsdag på 8-9 timer, det bliver altså venstrehåndsarbejde.
 
Hjertebanken for FOA
Carina Clemmesen, formand for ungdomsudvalget fortalte overbevisende om et ungdomsudvalg, der er gang i.

- Måske kan I høre mit hjerte banke, det må være for FOA, sagde en lidt nervøs ungdomsformand.
Vi er glade for at vi fik vores eget afsnit med i den skriftlige beretning, og vi er i øjeblikket inde i en meget positiv udvikling.

- Jeg er sikker på, at dit hjerte kommer at banke dobbelt så hurtigt for FOA, sagde Palle Nielsen til Carina i sin afsluttende replik.

Han slog til lyd for at alle tænker medlemsorganisering.
- Og vi skal ud og organiserer på skolerne. Her ligger fremtiden, sagde formanden.

Der ude over stillede Palle Nielsen tre punkter op:
- Hvordan kommer vi i dialog med politikerne
- Hvordan sikrer vi debatten på arbejdspladserne i forhold til de opgaver, vi skal løse, ikke mindst dokumentationsopgaverne.


Valg:
Følgende var på valg, og blev valgt.
Bestyrelsen:
Faglig sekretær Nanny Bisp
Bestyrelsesmedlem Vibeke Jensen, FTR Sundhedsforvaltningen, København
Bestyrelsesmedlem Elsebeth Bjørnkjær, FTR Hvidovre Hospital
2. bestyrelsessuppleant, Lisbeth Glaven, Psykiatrisk Center Glostrup

Fagrådet:
Fanebæresuppleant:
Carina Clemmesen, social- og sundhedsassistent elev, formand for ungdomsudvalget
Revisorsuppleant:
Jeanette Bilgrav, Plejecentret Lærkebo


Ny fane

- Når jeg ser et rødt flag smælde 

Den gode gamle sang, fik en særlig betydning på generalforsamlingen i år.

FOA Social- og Sundhedsafdelingen indviede sin nye fane.

Den blafrede godt nok ikke, men tre søm blev slået i som det sig hør og bør ved en faneindvielse.

 

Jean Petersen, TR og medlem af NIF, slog det første søm i for:

"Mangfoldighed og ligeret. Mangfoldigheden skal være med til at styrke vores fagforening"

 

Benthe Viola Hildeborg Holm, fanebærer slog det andet søm i. Hun har prøvet det tre gange før.

 

"Tillykke med den nye fane, jeg er stolt af at bære den

 

  Carina Clemmensen, formand for ungdomsudvalget slog det sidste i:

"Jeg synes det er dejligt at være med til at indvie fanen på ungdommens vegne.

Det er et symbol på, at vi er en del af den aktive fagforening"


Tilbage til december 2005