$name

Social- og sundhedsassistenter diskuterer medicinhåndtering

 
Diskussionen om medicinkompetence er ikke af ny dato, men nu vil bestyrelsens ad hoc udvalg sætte fokus på problemer, hvis der da overhovedet er nogle problemer.
 
Af Merete Astrup
 
 Bestyrelsen nedsatte et ad hoc udvalg på baggrund af eksempler og bekymringer for at personer uden sundhedsfaglig uddannelse får medicinkompetence med kun få timers kursus.

Problemer ligger efter udvalgets mening i, at nye faggrupper ikke ved nok om medicinen, når de får kompetencen, og det afføder en række problemer også for de faguddannet personale der har medicinkompetence.
Opstår der fejl kan det falde tilbage på en social- og sundhedsassistent med medicinkompetence.
 
Uensartede regler er et andet problem, mener udvalget.
De steder hvor vi er alene må vi alting, men steder hvor der er læger og sygeplejersker må vi ingen ting, undtagen altså når lægen eller sygeplejersken ikke er til stede.

Der er ligeledes forskellige kutymer fra arbejdsplads til arbejdsplads, og kutymer kan være noget svært noget at forholde sig til.

Dertil kommer at social- og sundhedsassistenter er forskelligt uddannet alt efter hvor man er uddannet.
 
Der er efter ad hoc udvalgets opfattelse tre grundlæggende problemområder som er grundlæggende.
Det er grunduddannelsen, det er den personlige kompetence og det personlige ansvar.
 
Debatten er ikke ny, men ved at få mere fokus og synlighed på emnet vil udvalget gerne brede debatten.
 
- Vi rejser nogle spørgsmål for at få en klaring på hvor omfattende problemer er derude, eller om der overhovedet er problemer. Er det kun os der ser problemer, det vil vi gerne forsøge at afdække, siger Tina Knak, Lisbeth Glaven og Poul Møller til infoa.
 
Udvalget vil gerne have erfaringer udefra positive som negative, om hvordan medicinkompetencen håndteres.
 
Udvalget stiller derfor følgende spørgsmål til social- og sundhedsassistenter:
 
Medicinkompetence      
Følger du dig kompetent?
Er dine kompetencer afklarede?
Bliver de anerkendt?
Oplever du, ledelsen kender dit ansvar?                
Lever medicindelen i grunduddannelsen op til de opgaver, der forventes af dig?
Får du tilbudt medicinkurser?
Benytter du dig af retten til at sige fra?
Bliver dette accepteret?
Er reglerne omkring medicinhåndtering let tilgængelige?
Er der den fornødne tid og ro til at udføre opgaven?
 
I må meget gene melde tilbage til udvalget som behandler jeres tilbagemeldinger diskret.
Mailen hedder: medicinkompetence@hotmail.com
 
Udvalget består af: Tina Knak, FTR Sundbygaard, Poul Møller, FTR Bispebjerg hospital, Lisbeth Glaven, Psykiatrisk Center Glostrup, Jean Petersen, TR Kirsebærhaven, Charlotte Von Mehren, FTR Vigerslevhus og Jonna Abrahamsson, faglig sekretær.

Tilbage til december 2005