Marts


Lederen
Mens overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked har været i gang den sidste måneds tid, så er forberedelserne til overenskomstforhandlingerne på det offentlige arbejdsmarked (OK-05) i gang. Erfaringerne fra 2002, specielt hvad angår arbejdstidsaftalerne, skal få alle til at engagere sig fuldt ud. Fuldt ud centralt i forbundet. Men også fuldt ud ude på arbejdspladserne. Samtidig giver et anderledes forhandlingsforløb nye muligheder.

Analyse af Fælledgården
Omsorgscenteret Fælledgården har det hverken værre eller bedre end de andre plejehjem i Københavns Kommune.
Det konkluderer den rapport, som blev fremlagt d. 30 januar 2004.
Sundhedsborgmesteren er tilfreds, det er tillidsrepræsentanten også.
- Det var bare ikke det vi ville, med vores udmelding om arbejdsforholdene, siger Tina Staunsholt.

Psykiatrien er ikke Gøgereden
Fagligt Forum inden for psykiatrien bliver godt modtaget ude på nettet.
Infoa spurgte tre tilfældige tillidsrepræsentanter, der arbejder i psykiatrien i Københavns Amt, om deres forventninger til det nye forum.

Kontrol er afløst af tillid

På Bispebjerg Plejehjem er hierarkiet skiftet ud med teams.

Omlægningen er ikke bare noget man gør, det tager tid og tempoet er forskelligt fra afdeling til afdeling. På afdeling B 3 er de nået et godt stykke vej.

-Det er nærmest et kulturskift, siger social- og sundhedsassistent Lillian Damgaard Nielsen


Operations social- og sundhedsassistenter - på Gentofte
13 social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere på amtssygehuset i Gentofte (KAS Gentofte), er i øjeblikket i gang med sygehusets miniuddannelse for personalet ansat ved anæstesiafdeling, operationsgang og ambulatorium.
- Målet er at opkvalificere vores grupper til det arbejde, vi kan udføre i samarbejde med sygeplejerskerne, siger tillidsrepræsentant Birgitte Thesbøl.

Guidet til praktikplads
Nasib Wali Farah er blevet guidet til sin praktikplads hos Fona, da han efter mange forsøg og flere uddannelsesskift fik kontakt med sin guide via LO og Dansk Flygtningehjælps guideprojekt.

Integration går over arbejdsmarkedet
Alle er enige om det: Integrationen går over arbejdsmarkedet. Men hvordan bliver arbejdspladserne i stand til at udnytte potentialet hos flygtninge og indvandrere i rekruttering og personaleudvikling?
Mentorskab er en metode, som er ved at finde indpas i flere og flere virksomheder.
- Mentorskab er en gammel kendt metode, som dybest set handler om kommunikation og vidensdeling, siger Shahin Laghaei.

Postnummer 3900 Nuuk
De næste otte måneder skal social- og sundhedsassistent, Nina Ginnerup arbejde på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, Grønlands hovedstad.
Inden hun rejste fik infoa en snak med hende, og hun har lovet at skrive rejsebreve.

Elsker du din fagforening?
Nu får 2000 medlemmer af FOA Social- og Sundhedsafdelingen mulighed at fortælle, hvad de mener om deres fagforening.
Og ikke nok med det - en gruppe studerende på Roskilde Universitet Center (RUC) vil bruge svarene til konkret forslag til forbedringer

Afviser ghetto uddannelser
Undervisningsminister Ulla Tørnæs (V) har planer om at slække på kravene til social- og sundhedsuddannelserne, så det bliver nemmere for flygtninge og indvandrere at gennemføre uddannelserne.
Både skoler, FOA og politikere er imod.