$name

Operations social- og sundhedsassistenter
-  på Gentofte 
 

13 social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere på amtssygehuset i Gentofte (KAS Gentofte), er i øjeblikket i gang med sygehusets miniuddannelse for personalet ansat ved anæstesiafdeling, operationsgang og ambulatorium.
- Målet er at opkvalificere vores grupper til det arbejde, vi kan udføre i samarbejde med sygeplejerskerne, siger tillidsrepræsentant Birgitte Thesbøl.
 
Af Merete Astrup
 
Operationssygeplejerske - det ved de fleste patienter, hvad er.
Færre patienter ved hvad en social- og sundhedsassistent er, men en operations social- og sundhedsassistent - nej vel!

Officielt findes sidstnævnte titel heller ikke. Men en ny miniuddannelse på KAS Gentofte er netop sat i søen, for sygehjælpere og social- og sundhedsassistenter ved anæstesi og operationsgangen samt det tilknyttede ambulatorium.

De to grupper kommer igennem det sammen uddannelsesforløb, men de har hver deres faglige baggrund, og deres forskellige funktioner.
 
Det er aldrig rigtigt blevet afklaret, hvad de to grupper kan, og hvordan de kan bruges.
Uddannelsesforløbet er på fem moduler fordelt over perioden januar til april, og ved afslutningen i april får kursisterne et diplom. Medlemmer af FOA, Social- og Sundhedsafdelingen får også en nål.
- Vores håb er, at miniuddannelsen på et tidspunkt bliver kompetencegivende.

Under alle omstændigheder får vi papir på det, vi kan, og vi kan gå ud på afdelingen og sige brug os, siger Birgitte Thesbøl, tillidsrepræsentant for social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere.
Det er meget nyt, at social- og sundhedsassistenter arbejder på operationsgangen. Sygehjælpere har været der lidt længere under ledelse af en sygeplejerske.

Det er et ønske med uddannelsen at opkvalificere begge grupper og få afklaret hvordan gruppernes kvalifikationer skal og kan bruges.

Elisabeth Jarl er operationssygeplejerske. Hun underviser på uddannelsen og har været med til at designe den.

Sammen med Birgitte Thesbøl og sygehjælper, Susanne Rosenquist har hun været med i arbejdsgruppen.

De er alle tre enige om, at uddannelsen handler om at give social- og sundhedsassistenterne nogle kvalifikationer, så de bliver endnu bedre til at samarbejde med sygeplejerskerne.
Det er vigtigt for Birgitte Thesbøl at understrege, at det ikke handler om, at "hugge "sygeplejerskernes arbejde. Derfor er det også så vigtigt at sygeplejerskerne er med i uddannelsen.
Elisabeth Jarl ser ingen fare.

- Jo dygtigere personalet er, jo bedre, og jo nemmere er det at samarbejde, siger hun.
- Det handler om oplæring, og det er vigtigt at få en dialog.
  
Anderledes patientpleje
Uddannelsen er vokset op nedefra, og det er egentlig idé, der har ligget og luret.
- Med henblik på fremtiden har vi ønsket at få noget uddannelse i at være på en operationsgang og på anæstesiafdelingen. For det er noget helt andet end at arbejde i sengeafsnittene, siger Birgitte Thesbøl.

Susanne Rosenquist arbejder i det kirurgiske ambulatorium, som for tiden netop oprustes med dagkirurgi.

- Vi skal klare flere og flere patienter i dagambulatoriet. Det giver os nogle nye opgaver, som vi har brug for at vide mere om.

 Elisabeth Jarl supplerer:
- På de kurser og efteruddannelser, der eksisterer bruges meget af tiden på patientpleje og omsorg i sengeafsnittene. Men det er en anden form for omsorg og pleje, vi har brug for at vide noget om.

- Hvad adskiller sig så markant?

- Vi har meget teknik, og det kan virke overvældende på patienterne. Vi har en opgave i at afmystificere alt dette udstyr og berolige patienterne. Teknikken kan på en operationsgang tage overhånd, hvis vi ikke er opmærksomme.

Endvidere har vi kun kort tids kontakt med patienterne. Vi tager imod dem. Vi er hos dem, når de vågner, men snart efter sendes de videre. Vi skal være meget præcise i vores informationer, og vi skal på kort tid huske at få det hele med.
 
Vi er også mere intime med vores patienter. De bliver klædt af og ligger på operationsbordet med bar underkrop f.eks. Det handler også om blufærdighed, forklarer Birgitte Thesbøl.
 
Hver sin rolle
Samarbejdet er meget vigtigt på en operationsgang. Ned i hver detalje repræsenterer hver person sit afsnit i kirurgien og har sine selvstændige opgaver.

Dermed burde myten om, at sygeplejersker og assistenter bare er lægens højre hånd være aflivet. 
Det er den bare ikke altid på en efteruddannelse. Det er svært at få sat fokus på operationssygeplejersker, har Elisabeth Jarl selv erfaret.

Af samme grund har sygeplejerskerne deres egen et årig uddannelse for operationssygeplejersker. Den foregår på Rigshospitalet.

- Det er med den inspiration, at vi i vores grupper nu får vores egen miniuddannelse, siger Birgitte Thesbøl.

- Generelt skal vi alle oplæres i specialer efter endt uddannelse. Hvis man skal starte på børneafdeling, skal man også lære noget om pædiatri, siger Elisabeth Jarl.
 
Noget for pengene
- Har I garanti for at I efter endt uddannelse bliver brugt bredere end I oplever nu?
- Som udgangspunkt må vi gå ud fra, at man ønsker at bruge os til alt det, vi kan. Det er jo en investering, man gør i os. Men det er jo op til hvilket samarbejde, man ønsker, siger Birgitte Thesbøl.

Susanne Rosenquist er enig.
- I ambulatoriet hvor jeg arbejder, bliver vi en endnu større ressource, end vi allerede er. Og vi skal jo have mere dagkirurgi ind, så jeg har store forventninger. 

Arbejdspladsen får noget for pengene.
Uddannelsen har kostet 0. kr.
Arbejdsgruppen, der startede op lige før sommerferien sidste år, har holdt de fleste af deres møder i fritiden og i weekender.

Udgifter begrænser sig til arbejdstimer.
Underviserne på uddannelsen rekrutteres indenfor huset.
 - Så koster det vores kolleger noget. De skal løbe hurtigere i de fire dage, vi er på kursus i de fem uger forløbet varer, siger Birgitte Thesbøl.

Det sker på skift. Ikke nok med at Direktionen har givet grønt lys for uddannelsen, den melder også ud at den er obligatorisk for målgruppen.

Det første hold slutter den 2. april. Næste hold har 17 deltagere.
- Når vi er færdige med første hold ved vi meget mere, siger de tre.
De håber at andre hospitaler vil tage idéen op.

På KAS Gentofte deler de gerne ud af deres erfaringer.