$name

Elsker du din fagforening?
 

Nu får 2000 medlemmer af FOA Social- og Sundhedsafdelingen mulighed at fortælle, hvad de mener om deres fagforening.
Og ikke nok med det - en gruppe studerende på Roskilde Universitet Center (RUC) vil bruge svarene til konkret forslag til forbedringer.
  
Af Merete Astrup
 
Måske skal I kære medlemmer, er der ikke lig ét spørgsmål der hedder: Elsker du din fagforening?
Men I løbet at ganske kort tid vil 2000 udvalgte medlemmer af FOA Social- og Sundhedsafdelingen i Storkøbenhavn modtage et skema med en række spørgsmål, som skal bruges til at få et billede af medlemmernes tilfredshed med fagforeningen.

Spørgeskemaet handler kun om FOA Social- og Sundhedsafdelingen, altså din helt egen lokale fagforening. Skemaet har intet at gøre med andet materiale, som sendes ud fra FOA Forbundet.
 
Samarbejde med studerende
Vores egen lokale undersøgelse, gennemføres af en gruppe RUC studerende.
De studerer socialvidenskab, og til sommer skal de aflevere deres bachelor opgave.
 
Tre års studier har de lagt bag sig, og bacheloropgaven har stor betydning for deres videre studier.
Deres bachelor opgave har de altså valgt skal handle om, hvordan FOA Social- og Sundhedsafdelingen kan blive bedre for medlemmerne.

Og man kan vel altid blive bedre!
De studerende har fulgt fagforeningen og medlemmerne igennem et års tid. De har gennemført mundtlige interviews med et udsnit af medlemmer om deres mening om fagforeningen. Om hvad de savner eller kunne ønske sig anderledes.

De har interviewede politikere og ansatte i medlemsafdelingen, for at få et billede af hvilke begrundelser medlemmer, der melder sig ud af fagforeningen giver. Seneste deltog de studerende på generalforsamlingen i november, for at følge debatten dér.

Omdrejningspunktet i hele deres opgave er de eksisterende medlemmer. Dem har de fokus på, og de bruger metoden med at gå ud og samle informationerne i den virkelighed, der eksisterer.

Og nu vil de krone værket med et spørgeskema, som altså sendes ud til ca. 2000 udvalgte medlemmer. Antallet svarer til ca. 10 % af medlemsskaren, og det skulle videnskabeligt set være dækkende.

Når svarene er kommet ind, og de studerende har gennemgået dem, bliver de fulgt op af gruppe interviews med medlemmer. Både dem der har svaret på spørgeskemaet, og dem der ikke har. Alt dette munder så ud i helt konkrete forslag til hvordan FOA Social- og Sundhedsafdelingen kan blive bedre.

Fagforeningen finansierer udsendelsen af undersøgelsen, og får naturligvis de endelige resultater.
De studerende håber, at rigtig mange vil tage godt imod spørgeskemaerne og sende svar tilbage i de vedlagte frankerede svarkuverter.