Februar 2004


Lederen
Der er slået mange streger på Danmarkskortet både før og ikke mindst efter, at strukturkommissionen kom med sin rapport den 8. januar.
Det er endnu uvist, hvor stregerne bliver endeligt tegnet. Først skal der en debat til. Kommunerne skal finde ud af hvem, de vil indgå ægteskaber med, og amterne skal blive til regioner. Så skal opgaverne fordeles. Hvilke skal ligge i regionerne, og hvilke i de nye store kommuner. Når vi så er nået så langt, skal regeringen lave lovforslag, bekendtgørelser og, hvad der ellers skal til.
2006 skulle altså være klart til det nye Danmarkskort.

Kommunalt lønrod
Nogle kommuner kan godt finde ud at udmønte lønkronerne, mens det kniber gevaldigt for andre.
- Det er ikke særligt kløgtigt, hvis de kommunale arbejdsgivere vil beholde Ny Løn, siger faglig sekretær Jonna Abrahamsson.
Vi har kigget på to nabokommuner.

Social- og sundhedsassistenter med pædagogisk funktion
For at leve op til uddannelsens nye krav om personlig kompetence-udvikling, har Hjemmeplejen i Frederiksberg Kommune ansat seks social- og sundhedsassistenter med pædagogisk funktion.

Ambassadør for en flygtning
Indtil nu har social- og sundhedshjælper Birgit Mikkelsen været kontaktperson for tre flygtninge på plejehjemmet Lyngby Møllebo.

Tanja Burdkina: "Jeg vil gerne videre"
Tanja Burdkina har fået fast job i serviceafdelingen på Møllebo. Men hun håber at skifte rengøringen ud med noget andet.

Fremtidens helte er klædt i hvidt
Brug for alle unge - også de unge med anden etnisk baggrund end dansk. Integrationsministeriet sætter fokus på Social- og sundhedsuddannelserne.

Spiser man ost?
Når man kommer lige direkte fra bushen i Uganda er Glostrup Kommune en storby af format. Butikkerne bugner af mærkelige varer, og der er underlige ting i skabene på plejehjemmet. Der måtte et særligt uddannelsesforløb til, før Scovia fik sin social- og sundhedshjælperuddannelse i Danmark, selvom hun havde lært dansk.

Jeg er vild med mit job
Hun har meget nemt til smil, men hun får et alvorligt udtryk, når hun fortæller om den ulykkelige oplevelse, da hun kom i praktik første gang.

Rasida har været i faget i mange år
Rasida El Makrini har arbejdet indenfor faget flere år. Længe før Integrationsministeriets kampagne for social- og sundhedsuddannelserne.
Hun har et godt råd, til kommende elever: Brug tid på at lære dansk.

Hun brænder for personalet
Næstformand Marianne Jensen har igennem sine 18 -20 år som tillidsrepræsentant taget hånd om sine kolleger. I det daglige arbejde og i særlige krisesituationer.
Hun har gennemført omstrukturering på Kommunehospitalet, og lukket det.
Hun mener hun kan bruge sine erfaringer i sin nye profil.