Et nyt Danmarkskort - er på vej


Der er slået mange streger på Danmarkskortet både før og ikke mindst efter, at strukturkommissionen kom med sin rapport den 8. januar.
Det er endnu uvist, hvor stregerne bliver endeligt tegnet. Først skal der en debat til. Kommunerne skal finde ud af hvem, de vil indgå ægteskaber med, og amterne skal blive til regioner. Så skal opgaverne fordeles. Hvilke skal ligge i regionerne, og hvilke i de nye store kommuner. Når vi så er nået så langt, skal regeringen lave lovforslag, bekendtgørelser og, hvad der ellers skal til.
2006 skulle altså være klart til det nye Danmarkskort.

Af formand Palle Nielsen

En ny struktur har, uanset hvordan den bliver skåret til, konsekvenser for offentligt ansattes arbejdsvilkår.

Derfor har vi meldt holdninger ud, som skal sikre, at personalet inddrages så tidligt som muligt, at personalets løn og arbejdsvilkår ikke forringes, ved overgang til nye arbejdsgivere. Samt at fyringer undgås.

En ny struktur kan også få betydning for de arbejdsløse, hvis det enstrengede system slår igennem. Beskæftigelsesministeren erklærer sig enig i den del, der handler om, at lægge hele arbejdsformidlingen ud i kommunerne. Det vil sige, at de dagpenge berettigede ledige, skal under kommunes vinger sammen med kontanthjælpsmodtagere.

Den er vi ikke enig i. Vi mener fortsat, at vores a-kasser er bedst til at formidle arbejde til vores ledige medlemmer, samt at beskæftigelsesindsatsen fortsat tilrettelægges i et statsligt forankret arbejdsmarkedssystem.

En ny struktur får konsekvenser for sygehusvæsenet. Det afgørende er, at det regionale niveau, for at sikre demokratiet, bliver styret af direkte valgte. Vi skal både som ansatte og borgere have en instans, der kan stilles til ansvar. Og økonomi og ansvar hænger sammen.

Vi er enig i, at der skal være færre regioner, for at sikre et bæredygtigt sygehusvæsen. Til gengæld mangler vi bud på et sammenhængende sundhedsvæsen. Det er afgørende, at
der sker en fornuftig fordeling af sundhedsopgaverne mellem regioner og kommuner, samt at de to instanser spiller sammen.
 
Når alt dette er sagt og skrevet, vil jeg gerne minde om, at struktur ikke gør det alene.
Indholdet er når alt kommer til alt det, vi og vores medlemmer brænder for.

Mens vi venter, skal vi ikke glemme, at der findes personalemæssige ressourcer i sundhedsvæsenet, som kan bruges meget bedre allerede.

Der ligger brugbare forslag fra Sundhedsministerens rådgivende udvalg.  
Der gennemføres udmærkede udviklingsprojekter, der viser nye veje både i organisationsudvikling og medarbejderudvikling.

På et tidspunkt bliver vi som fagforening og tillidsrepræsentanter involveret direkte, idet vi må forvente, at vi skal genforhandle lokalaftaler, herunder forhåndsaftaler.  
Forbundet har meldt ud, at der stilles ressourcer til rådighed både forud for og i forbindelse med den faktiske gennemførelse af en ny struktur.

Forbundet forsøger også, at påvirke lovgivningen vedrørende de ansættelsesmæssige forhold, så disse bliver klarere end tilfældet var, da Bornholm blev en regionskommune.