$name

Kommunalt lønrod 

Nogle kommuner kan godt finde ud at udmønte lønkronerne, mens det kniber gevaldigt for andre.
- Det er ikke særligt kløgtigt, hvis de kommunale arbejdsgivere vil beholde Ny Løn, siger faglig sekretær Jonna Abrahamsson.
Vi har kigget på to nabokommuner.
 
Af Merete Astrup
 
Hvidovre og Rødovre kommuner, begge omegnskommuner i samme geografiske område. På mange måder ligner kommunerne hinanden. Der er begge steder valgt socialdemokratiske borgmestre. Men på ét punkt adskiller de sig markant fra hinanden, nemlig på lønområdet.

Ifølge en opgørelse som blev offentliggjort kort før årsskiftet, ligger Hvidovre kommune nærmest helt i bund, i forhold til den aftalte procentsats på 5,63.

Mens Hvidovre i opgørelsen ligger på 2,9 % for alle ansatte, kan Rødovre kommune skrive 6,0%. Udviklingen set fra august 2002 til august 2003.

Borgmester Britta Christensen, Hvidovre indrømmer, at hun er flov over placeringen.
Hun skynder sig dog at gøre opmærksom på en fejl i opgørelsen, den skulle have ligget på 3,8%.
- Men det er stadig ikke blændende godt, siger hun til infoa.

Hun oplyser, at man i kommunen er ved at analysere, hvad der gået galt.
- Det første vi har undersøgt er om, der bliver afsat de penge, der skal afsættes til løn i budgettet. Og det er der.

- Så det er altså ikke fordi, der ingen penge er? 

 - Nej, pengene er der. Men der kan være mange teknikker, der spiller ind. I realiteten er det hele meget decentralt. Men vi har hos os lønsumsstyring, det vil sige du har Ny Løn plus det andet.

Men det er svært. Jeg ved heller ikke om, det kan spille ind i opgørelsen, at vi udbetaler store engangstillæg, og hvis de ikke lige var udbetalt i august 2003, tæller de jo ikke med. Der ud over har vi rigtig mange forhåndsaftaler. Men som sagt er vi ved, at undersøge om, der er en anden måde vi skal håndtere det på.
 
- Men hvor svært kan det være, når man lige på den anden side af kommunegrænsen kan finde ud af det?
- Det har du ret i. Vi har netop i FKKA udvekslet metoder, siger Britta Christensen, som igen understreger, at pengene er afsat til løn.
 
Forventninger
Birgit Christensen er fællestillidsrepræsentant for hjemmeplejen i Hvidovre Kommune.
Hun understreger at med midler, de har fået til rådighed, har deres leder fået nogle gode aftaler.
- I følge opgørelsen ligger vi jo 1000 kr. under de andre omegns kommuner konstaterer Birgit. 
 
Hun fortæller, at sammenslutningen af Tillidsrepræsentanter i Kommunen (STIK) netop har fremsendt krav om, om en deadline den 15. maj 2004 således, at de resterende penge bliver udbetalt inden, kommunen skal forhandle budget for 2005.

- Men det skulle jo heller ikke blive noget problem, når pengene er afsat, lyder det fra Birgit Christensen.

Sådan som hun oplever det, så skyldes noget af problemet langsommelighed.
- Vi synes, at kommunen har været meget længe om at melde det økonomiske råderum ud. Så længe vi ikke får det, er det jo svært for fagforeningen og os, at gøre noget, siger fællestillidsrepræsentanten.

Faglig sekretær i fagforeningen Jonna Abrahamsson råder de kommuner, der ikke lever op til de aftaler, der er indgået, til at komme i gang.

- Det er et troværdighedsproblem for kommuner og amter, og Ny Løn hænger i aldeles tynd tråd. Hvis den skal overleve, skal pengene altså udmøntes som aftalt.