Arbejdsskader & arbejdsulykker

Hvad er en arbejdsulykke?

En arbejdsskade er i lovens forstand enten en ulykke eller en erhvervssygdom, som følge af arbejdet.

Efter den nugældende lovgivning er definitionen af en arbejdsulykke: "En personskade, forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage."

Anerkendelse af en skade efter dette ulykkesbegreb forudsætter at:

  • Der er sket en personskade.
  • Der er en årsagsforbindelse mellem personskaden og hændelsen eller påvirkningen.
  • Skaden sker pludseligt eller inden for 5 dage.

Dette ulykkesbegreb betyder, at arbejdsulykker ikke kan afvises alene fordi de er forventelige eller sædvanlige indenfor et fagområde, som det var tilfældet efter den tidligere lovgivning.

En arbejdsulykke kan fx være:

  • Du falder, da din arbejdsgiver har undladt at salte på parkeringspladsen ved indgangen til arbejdet.
  • Du får en fysisk skade, da et barn/forældre slår ud efter dig.

Du skal være OBS på, at selvom en skade sker i arbejdstiden, så betyder det ikke altid, at der er tale om en arbejdsskade.

Dette eksempel er ikke en arbejdsskade:

Du bukker dig ned for at tage noget legetøj op fra gulvet på arbejdet. Idet du rejser dig op igen, mærker du et smæld i ryggen. I en sådan situation er det ikke arbejdet - eller de forhold arbejdet er foregået under, der er årsag til din skade.

Skaden vil derfor blive afvist som en arbejdsskade, fordi det at rejse sig op, ikke kan forklare knækket i ryggen. Skaden kunne i princippet være sket hvor som helst, og kan derfor ikke relateres til arbejdet.

En erhvervssygdom kan fx være:

  • En sygdom opstået over tid på grund af særlige belastninger i arbejdet.
  • Du har igennem længere tid været udsat for gentagne trusler og vold fra borgere – du får angstanfald.
  • Du har været udsat for grov mobning og chikane fra kolleger og/eller leder – du udvikler en depression.

Når vi taler om erhvervssygdomme, er der både nogle generelle og bestemte betingelser der skal være opfyldt.

Disse kriterier kan ændre sig fra år til år.

Psykiske lidelser har alle dage været meget svære at få anerkendt, medmindre man har været udsat for noget virkelig traumatisk. Samtidig skal man også kunne sandsynliggøres, at det i overvejende grad er ens arbejde man er blevet syg af og ikke ens privatliv.