Valg af AMR

PMF FYN anbefaler følgende procedure ved valg og genvalg af arbejdsmiljørepræsentant.

Før valget:

  • Alle ansatte både pædagogmedhjælper, pædagogiske assistenter og pædagoger er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant, når de opfylder beskæftigelse kravet på 6 måneder.
  • Der skal indkaldes skriftlig til møde for samtlige medarbejdere på arbejdspladsen, hvor valg af AMR er på dagsordenen. Det er arbejdsgiver, der har ansvar for at mødet bliver afholdt.
  • Mødet skal indkaldes med et rimeligt varsel - 14 dage er et rimeligt varsel.
  • Ansatte med ledelsesmæssige funktioner skal ikke deltage i valget og kan ikke vælges som arbejdsmiljørepræsentant.
  • Valget kan være for en 2 eller 4 årige periode.

Efter valget:

  • Efter valget skal din nærmeste leder sørge for at anmelde valgte til kommunen.
  • Er du ansat i en privat institution skal din nærmeste leder sende anmeldelsen til bestyrelsen
  • Du skal som valgt eller genvalgt selv udfylde valgskemaet her https://www.foa.dk/raad-regler/tillidsvalgt
   Det er vigtigt at du som valgt AMR’er for det gjort, så PMF Fyn har mulighed for at støtte og vejlede dig.

PMF FYN anbefaler, at uorganiserede ikke vælges som arbejdsmiljørepræsentanter, da de er afskåret fra at få hjælp og vejledning fra deres faglige organisationer. Men under alle omstændigheder skal alle valg anmeldes til PMF FYN – også af evt. uorganiserede.

Arbejdsmiljørepræsentanten er omfattet af tillidsmandsbeskyttelse fra den dato, hvor arbejdsgiveren har modtaget anmeldelse af valg af arbejdsmiljørepræsentant.