Valg af AMR

PMF FYN anbefaler følgende procedure ved valg og genvalg af arbejdsmiljørepræsentant.

Før valget:

 • Der skal indkaldes til møde for samtlige medarbejdere på arbejdspladsen. Det er arbejdsgiver, der har ansvar for at mødet bliver afholdt.
 • Mødet skal indkaldes med et rimeligt varsel - 14 dage er et rimeligt varsel.
 • Det skal fremgå af dagsordenen, at der skal vælges arbejdsmiljørepræsentant.
 • Alle ansatte både pædagogmedhjælper, pædagogiske assistenter og pædagoger er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant, når de opfylder beskæftigelse kravet på 6 måneder.
 • Ansatte med ledelsesmæssige funktioner kan ikke vælges som arbejdsmiljørepræsentant.
 • Valget er ofte for en 2 årige periode.

Efter valget:

 • Efter valget skal din nærmeste leder sørge for at anmelde valgte til kommunen.
 • Du skal som valgt udfylde valgskemaet og sende det til PMF FYN.
 • Er du ansat i en privat institution skal din nærmeste leder sende anmeldelsen til bestyrelsen og du skal sende valgskemaet til PMF FYN).

Her kan du hente skemaet til brug ved valg af AMR!

Valgskemaet sendes til PMF FYN

Baggrunden for denne anbefaling skyldes blandt andet:

 • Det følger af reglerne om valg af arbejdsmiljørepræsentanter, at der henvises til de procedurer, der normalt følger af TR-reglerne indenfor det konkrete eller beslægtede overenskomstområde.
 • Det er fagforeningernes opgave at sørge for, at der ikke har fundet vilkårligheder sted i forbindelse med valget. Dvs. at vedkommende, der vælges, har været ansat i mindst seks måneder, og at alle har haft mulighed for at deltage i valget.
 • Den valgte er omfattet af tillidsmandsbeskyttelsen,(se under arbejdsmiljørepræsentantens rolle) og uoverensstemmelser i forbindelse med valg og med funktionen skal behandles i det fagretlige system.
 • Som arbejdsmiljørepræsentant får du adgang til Tillidszonen, som indeholder mange flere relevante oplysninger om arbejdsmiljøet. Kontakt PMF FYN hvis du ikke har modtaget info om tillidszonen inden en måned.

Bemærk, at hele valgskemaet skal udfyldes, så det kan dokumenteres, hvem der har deltaget i valget. Godkendelsesproceduren vil normalt tage 4-6 uger, fra PMF FYN har modtaget valgskemaet.

Arbejdsmiljørepræsentanten er omfattet af tillidsmandsbeskyttelse fra den dato, hvor arbejdsgiveren har modtaget anmeldelse af valg af arbejdsmiljørepræsentant.

Det er arbejdsgivers ansvar at valg til AMR afholdes hvert andet år.

Det er arbejdsgivers ansvar, at der en velfungerende arbejdsmiljøorganisation, dvs. arbejdsgiver skal sørge for at der afholdes valg hvert andet år, men derudover skal arbejdsgiver ikke blande sig i valget. Selve valghandlingen foregår på arbejdspladsen.

Uorganiserede kolleger bør ikke vælges til arbejdsmiljørepræsentanter.

PMF FYN anbefaler, at uorganiserede ikke vælges som arbejdsmiljørepræsentanter, da de er afskåret fra at få hjælp og vejledning fra deres faglige organisationer. Men under alle omstændigheder skal alle valg anmeldes til PMF FYN – også af evt. uorganiserede.

Sørg for at afstemme forventninger til arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med valget.

PMF FYN anbefaler, at den nyvalgte arbejdsmiljørepræsentant og kollegerne drøfter de gensidige forventninger og vilkårene for arbejdsmiljøarbejdet. Sammen bør I tage stilling til, hvor meget tid, der afsættes til arbejdsmiljøarbejdet, arbejdsmiljøgruppemøder og samarbejdet mellem arbejdsmiljørepræsentant, leder og tillidsrepræsentanterne.

Lav faste aftaler for opgaverne for AMR

I forbindelse med valget kan det være en god ide at skemalægge tiden til arbejdsmiljørepræsentantens opgaver. Det kan have den fordel, at både arbejdsmiljørepræsentanten og kolleger ved, hvornår vedkommende er til rådighed, hvis det ikke er hasteopgaver, samt det kan sikre en kontinuitet i arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet.