Arbejdsmiljø

Pædagogmedhjælperes og pædagogiske assistenters arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø er afgørende for et arbejdsliv med arbejdsglæder, faglig og personlig udvikling samt udøvelse af høj faglig kvalitet. Et godt arbejdsmiljø er et arbejdsmiljø uden nedslidning, arbejdsskader og med mindst mulig fysisk og psykisk belastning. Både AMR (arbejdsmiljørepræsentant) og TR (tillidsrepræsentant) skal være med til at sikre, at arbejdsmiljøet på arbejdspladsen er i orden - selvfølgelig i samarbejde med kolleger og ledelse.

Arbejdet som pædagogmedhjælper og Pædagogisk assistent er udfordrende og spændende arbejdet med børn og tætte relationer til kollegaer og forældre. Der er en række arbejdsmiljøforhold, du skal være opmærksom på.

Dit arbejdsmiljø er alt det, du bliver påvirket af når du arbejder. Der er både de gode påvirkninger og det, som kan belaste dig fysisk eller psykisk.

De problemer, du eller din kollega oplever på jeres arbejde, som der påvirker arbejdsforhold eller personaleforhold, skal du/ I tale med jeres arbejdsmiljørepræsentant (AMR) om. Det er oplagt, at gå til AMR når det handler om forhold på arbejdspladsen. Når det handler om arbejdsmiljø er det oplagt, at AMR tager initiativet.

Mange pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter udsættes for generende støj i deres arbejde.   

Mange pædagogmedhjælpere og pædagogisk assistenter udsættes for generende støj i deres arbejde. Nogle gange er støjen så kraftig, at den overskrider den grænse, hvor støjen bliver skadelig. Støj er generende, og udover at vedvarende støjpåvirkning kan skade øret og hørelsen, så fremkalder støj ofte en psykisk belastningssituation, en slags stress.. Ofte bliver man udkørt og træt efter en arbejdsdag. 

Et af de store problemer med støj på SFO og dagtilbudsområdet er, at meget støj er informationsbærende støj – høj tale fra børn og kollegaer. Pladsen i dagtilbud og SFO er ofte trang, nogen gange ligger m2 pr. barn lige på grænsen af det lovgivningen siger der skal være pr. barn i opholdsrum. For lidt plads øger støjen, men kan også øge konflikter og sygdom, og besværliggøre det faglige og pædagogiske arbejde.

I skal behandle problemerne i jeres ArbejdsPladsVurdering (APV).

Vold er stadigt et stigende problem på dagtilbuds, og SFO området.

Vold er stadigt et stigende problem på dagtilbuds, og SFO området.

På specielområdet er vold mere almindelig, men også her er problemet stigende. De seneste undersøgelser viser, at 7 procent af pædagogmedhjælperne og de pædagogiske assistenter udsættes for fysisk vold.

Fysiske belastninger er et andet velkendt problem. Hvert år kommer en del pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere og pædagoger ud for en arbejdsskade eller får arbejdsbetinget lidelser. En meget stor del hænger sammen med ergonomi, forstrækninger, forstuvninger, rygskader, kroniske skader i bevægeapparatet og nedslidning.

Problemer omkring indeklima i dagtilbud og SFO.

Det hyppigste problem omkring indeklima i dagtilbud og SFO for personalet og børnene er dårlig luft, kulde og varme. Desuden kan der være problemer med ventilation, fugtskader og rengøring. Dette skal også behandles i jeres APV.

Det psykiske arbejdsmiljø.

Det psykiske arbejdsmiljø er ofte belastende og sundhedsskadeligt. Der er sket en del nedskæringer og omstruktureringer på området, der sættes yderligere krav om løsning af opgaver f.eks. dokumentation, lærerplaner, faglig, social og sproglig udvikling, inklusion mv…. Der er ikke altid en sammenhæng mellem de ressourcer der sættes af eller der er normeringsmæssigt og så den opgave der skal løses. Der er fokus på sygdom og sygefravær, og kommuner ønsker tidligt indsats for sænke sygefraværet og for at et arbejdsmiljøproblem evt. kan løses hurtigt. Selvom arbejdsgiverne skal udarbejde en trivselspolitik og en stresspolitik, der laves trivselsundersøgelser, sygefraværsstatistikker og arbejdes med social kapital, så bliver der flere og flere, der oplever psykiske problemer, som følge af f.eks. stress, mobning eller samarbejdsproblemer på arbejdspladsen. I forhold til omstruktureringer og nedskæringer, står pædagogmedhjælpere og de pædagogiske assistenter ofte for skud. Det giver særlige udfordringer for det psykiske arbejdsmiljø. Der kan også være problemer med kompetence, profession og fagskel, hvor der skabes kunstiges skel i mellem faggrupper, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og pædagoger hvor der skabes fagkløfter i stedet for anerkendelse og mangfoldighed, at se på de faglige og personlige styrker og hvordan disse kan anvendes i det daglige pædagogiske arbejde og i relationer mellem børn, ansatte og forældre.