Hvis du har brug for hjælp

Kontakt din AMR / Leder

Hvis du får brug for hjælp i forbindelsen med arbejdsmiljøet, så kontakt arbejdsmiljørepræsentanten / lederen på din arbejdsplads.

Kontakt din TR

Din TR vil også være behjælpelig med spørgsmål om arbejdsmiljøet.

Kontakt din fagforening

Hvis du har yderlige spørgsmål til det psykiske arbejdsmiljø er du altid velkommen til at kontakte PMF FYN.

Du kan få vejledning omkring arbejdsmiljøet og samarbejdsproblemer. Derudover kan du få hjælp til, hvor og hvordan du kan hente hjælp og inddrage relevante aktører.