Årsmøder 2024

Ordinært Årsmøde 2024

Der afholdes ordinært Årsmøde: torsdag den 13. juni 2024

Årsmødet afholdes i Festsalen på Filadelfia, Kurvej 4 4293 Dianalund. 

Kl. 17.00 - Indskrivning
Kl. 18.00 - Spisning
Kl. 19.00 - Fagforeningens ordinære Årsmøde

Det ”Besluttende medlemsmøde”

Dagsorden

  1. Velkomst og formalia
  2. Kort orientering om årets drift, siden generalforsamlingen 2023
  3. Regnskab 2023 til orientering Regnskabet Sættes til godkendelse på bestyrelsesmødet 29/5 mhp. en indstilling til Årsmødet
  4. Faglige strategier og delmål for det kommende år Der orienteres om status for indfrielsen af arbejdsgrundlaget, og lægges op til en drøftelse på Årsmødet om prioriteringer for perioden frem til næste ordinære Årsmøde i 2025
  5. Budgettet og kontingentreguleringen for det kommende år Fagforeningsbestyrelsen arbejder pt. på en indstilling til budget for 2025 til årsmødet, herunder en indstilling om kontingent. Indstillingen fremlægges på årsmødet
  6. Fastsættelse af Årsmøde for 2025 Der indstilles, at det ordinære Årsmøde i 2025 afvikles den 27. marts på Filadelfia.

 

Pause

Det faglige eller kulturelle emne.

Tidligere forbundsformand for FOA Dennis Kristensen, fortæller om sit liv som ung på Vestegnen, rollen som tillidsrepræsentant for portørerne på Herlev Hospital, konflikten som endte med at han blev afskediget, hans arbejde i FOA Afdeling1 hvor han blev formad, forud for hans valg som forbundsformand for FOA.

Dennis har samlet det hele i en omfattende og yderst læsevenlig bog i 2 bind.

Du vil kunne købe bogen på mødet, hvor Dennis også tilbyder at signere

Dennis Kristensen Bog

Dagsorden jf. lovene udsendes senest den 16/5 (4 uger før årsmødet). Der er ikke valg på Årsmødet. Eventuelle forslag til behandling på årsmødet skal være formanden i hænde senest den 2/5 (6 uger før årsmødet).