Generalforsamlinger og Årsmøder

Generalforsamlingen og Årsmødet er FOA Vestsjællands øverste myndighed, bortset fra urafstemninger.

 

Afdelingsgeneralforsamlingens hovedansvar er at sætte de langsigtede strategier og mål for FOA Vestsjælland, og fastlægge rammerne for den daglige drift, herunder overordnet budget og kontingentfastsættelse. Generalforsamlingen beslutter fagforeningens strategiske mål og handleplaner for perioden, samt tilpasser fagforeningens love, og vælger politisk valgte, afdelingsbestyrelse og kongresdelegerede. Generalforsamlingen afholdes ordinært hvert 4. år

Årsmødet behandler faglige strategier og delmål samt budgettet og kontingentreguleringen, for det kommende år og der orienteres kort om fagforeningens sidste års drift og regnskab. Der afholdes årsmøde i årene hvor der ikke er ordinær generalforsamling.

Alle medlemmer har mulighed for at deltage på fagforeningen generalforsamling og årsmøde, men det er alene de erhvervsaktive, som har stemmeret.