Afdelingsgeneralforsamling

Generalforsamlingen er FOA Vestsjællands øverste myndighed, bortset fra urafstemninger.

Afdelingsgeneralforsamlingens hovedansvar er at sætte de langsigtede strategier og mål for FOA Vestsjælland, og fastlægge rammerne for den daglige drift, herunder budget og kontingentfastsættelse.

Alle medlemmer har mulighed for at deltage på afdelingsgeneralforsamlingen, men det er alene de erhvervsaktive, som har stemmeret. 

Afdelingsgeneralforsamlingens ansvarsområder:

  • FOA Vestsjællands love
  • Sætte FOA Vestsjællands strategiske mål og langsigtede handlingsplaner
  • Budgetter, regnskaber og kontingenter
  • Valg af lønnede politisk valgte
  • Valg af kongresdelegerede